Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 4. iz 2018. godine.
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika je protiv licenciranja pravnih i fizičkih osoba kojima su poduzetnici povjerili obavljanje računovodstvenih poslova prema Zakonu o računovodstvu NN 78/2015., 134/2015. i 120/2016. (čl. 7. st. 4.)
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 6
Podsjetnik na sadržaj i datume predaje GFI za 2017. u FINA-u
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 8
Podsjetnik za izradu godišnjeg izvješća za 2017. godinu
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 9
Transakcije s povezanim osobama - iskazivanje u PD prijavi i sastavljanje PD-IPO obrasca
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 15
Utjecaj vrijednosnog usklađivanja zaliha na ocjenu sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 24
Prodaja i povratni najam (sale & lease back) u računovodstvu
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 27
Računovodstveni učinci primjene MSFI-a 16 - Najmovi
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 30
Pravne i računovodstvene posebnosti J.d.o.o.-a
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 33
Novine u vezi s revizorskim izvješćem - I. dio
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 40
Ugovor o ustupu ili cesiji prava na povrat poreza
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 50
Zastara poreza i drugih javnih davanja
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 56
Preprodaja rabljenih dobara – sudska praksa
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 62
Obračun PDV-a kod izlaganja i prodaje robe na sajmu u drugoj državi članici
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 69
Oporezivanje najma soba, apartmana i kuća za odmor - iznajmljivači rezidenti i nerezidenti
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 72
PDV na isporuke zemljišta na kojem se nalaze objekti predviđeni za rušenje
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 83
Obračun doprinosa i poreza pri isplati plaće temeljem sudske presude
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 87
Utjecaj razdoblja zaposlenja u institucijama Europske unije na rodiljne i roditeljske potpore iz hrvatskog sustava socijalne sigurnosti
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 99
Ostvarivanje mirovine iz I. i II. stupa mirovinskog osiguranja
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 104
Članstvo u obveznom mirovinskom fondu
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 110
Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu u državama članicama EU i u ugovornim državama
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 112
Korištenje Excelovih formula u izračunu neto sadašnje vrijednosti
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 117
Turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 119
Politike zaštite osobnih podataka za provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 121
Preraspodjela radnog vremena
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 125
Kako zaštititi drugi dohodak?
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 128
Ugovaranje i trajanje probnog rada
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 131
Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzetnika
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 134
Narodne novine
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 140
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 141
OBAVIJEST O STRUČNIM TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U TRAVNJU 2018. god. KOJE UDRUGA ORGANIZIRA ZA ČLANOVE UDRUGE - PRAVNE OSOBE
Broj: 4  Godina: 2018  Stranica: 148