Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 5. iz 2018. godine.
Računovodstveni i porezni tretman obračuna plaće u naravi za osobne automobile u 2018. godini
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 6
Računovodstveni i porezni tretman revalorizacije dugotrajne materijalne imovine
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 14
Računovodstveni tretman raskida ugovora o financijskom leasingu kod primatelja leasinga
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 18
Programi nagrađivanja lojalnosti kupaca
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 22
Analiza učinaka promjene računovodstvenog tretmana najmova (MSFI 16) na financijske pokazatelje
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 25
Novine u vezi s revizorskim izvješćem - 2. dio - učinak Zakona o računovodstvu
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 32
Radna dokumentacija u reviziji
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 43
Osobni odbitak poreznog obveznika
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 46
Obveze poreznog obveznika koji ostvari drugi dohodak iz inozemstva
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 52
Troškovi osobnih automobila s aspekta PDV-a
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 58
Stjecanje dobara unutar Europske unije
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 63
Isporuka nekretnina, prvo useljenje - sudska praksa
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 70
Porez na kuće za odmor za 2018. godinu
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 76
Godišnji obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti za 2017. godinu
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 82
Prikupljanje doprinosa i povrat nepripadnih davanja prema Uredbama EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 89
Financijske informacije izdavatelja kroz novu zakonsku regulativu
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 93
Inspekcijski nadzor po novom Zakonu o pružanju usluga u turizmu
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 96
Menadžment prinosa i politika prebukiranja u hotelijerstvu
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 102
Naplata poreznog duga u postupku ovrhe
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 113
Osvrt na odgovore Ministarstva poljoprivrede i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja na pitanja vezana uz primjenu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 118
Prestanak ugovora o radu redovitim otkazom
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 125
Odnosi voditelja i izvršitelja obrade prema Općoj uredbi o zaštiti podataka
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 131
Zapošljavanje maloljetnika
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 133
Bespovratna sredstva Europske unije za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u mikro, malim i srednjim poduzećima
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 138
Narodne novine
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 143
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 144
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 151
OBAVIJEST O STRUČNIM TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U SVIBNJU 2018. god. KOJE UDRUGA ORGANIZIRA ZA ČLANOVE UDRUGE - PRAVNE OSOBE
Broj: 5  Godina: 2018  Stranica: 154