Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 8. iz 2018. godine.
53. simpozij FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE, REVIZIJA I KRIZNI MENADŽMENT
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 7
Prodaja dugotrajne materijalne imovine
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 9
Korištenje sredstava dugotrajne imovine za rezervne dijelove
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 14
Ulaganje u tuđu imovinu
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 17
Računovodstvo proizvodnje i gotovih proizvoda
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 20
Računovodstveno evidentiranje proizvodnje povrća
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 29
Računovodstveni i porezni aspekt otpisa obveza
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 38
Zakonodavni okvir i priprema za sastavljanje godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja i godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2017. godinu
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 41
Obveznici revizije za 2018. godinu i postupci koji prethode ugovaranju revizijskog angažmana
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 47
Plaćanje poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 54
Multilateralni instrument
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 59
Trgovina rabljenim automobilima i obračun PDV-a primjenom posebnog postupka oporezivanja marže
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 65
Povrat PDV-a putnicima iz trećih zemalja za dobra kupljena u Hrvatskoj
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 72
Povrat PDV-a iz drugih država članica EU
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 77
Obračun PDV-a na isporuke nekretnina – sudska praksa
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 84
Posebni porez na bezalkoholna pića
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 89
Status ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO) – novine u pogledu postupka odobravanja statusa
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 97
Izvješćivanje porezne uprave o obračunatim zateznim kamatama na porez na dohodak i obvezne doprinose
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 100
Izmjene Zakona o doplatku za djecu i uvođenje treće dohodovne skupine korisnika prava
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 106
Beta pokazatelj kao mjera rizika u CAPM modelu
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 108
Proširena primjena Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 116
Pregled izmjena i dopuna Zakona o subvencioniranju stambenih kredita
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 123
Praktični primjer provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka - II. dio
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 126
Rokovi ispunjenja
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 128
Inovacijski vaučeri za mikro, mala i srednja poduzeća
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 132
Narodne novine
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 138
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 8  Godina: 2018  Stranica: 139