Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 1. iz 2019. godine.
Izmjene Zakona o računovodstvu
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 5
Financijsko izvještavanje i nadzor financijskog izvještavanja izdavatelja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o tržištu kapitala
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 7
Što donose novi standardi financijskog izvještavanja u 2019. godini?
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 17
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 19
Sastavljanje izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2018. godinu
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 80
Sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima za 2018. godinu
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 89
Izvještaj o promjenama kapitala za 2018. godinu
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 99
Svođenje inozemnog poslovanja prema MRS-u 21
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 102
Događaji nakon datuma bilance
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 109
Vremenska razgraničenja
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 116
Primjeri Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i Odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka za 2018. godinu
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 122
Izmjene MSFI-jeva primjenjive u sastavljanju financijskih izvještaja za 2018. godinu i nadolazeće godine
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 124
Korištenje radom internih revizora u provođenju revizijskog angažmana
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 134
Prikaz izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 139
Izmjene Zakona o porezu na dobit
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 145
PD obrazac za 2018. godinu
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 149
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2019. godini
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 159
Prijava poreza na dobit po novčanom načelu za 2018. godinu
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 160
Utvrđivanje obveze doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti obveznika poreza na dobit
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 167
Novine u oporezivanju dohotka u 2019. godini
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 172
Izmjene na području PDV-a od 1.1.2019. godine
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 177
Trgovina građevinskim materijalom i obveza obračuna PDV-a s prijenosom porezne obveze kod prodaje betonskog čelika i željeza te armatura
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 184
Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2018. godine
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 187
Godišnja trošarinska izvješća i izjava za 2018. godinu
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 202
Novi Zakon o minimalnoj plaći i minimalna plaća za 2019. godinu
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 208
Isplata plaće u 2019. godini
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 217
Isplata drugog dohotka u 2019. godini
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 230
Novčana naknada zbog neispunjavanja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 238
Aktualnosti iz sudske prakse suda EU: boravište kao kriterij određivanja zakonodavstva koje se primjenjuje
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 241
Izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju koje se odnose na pravo i obvezu osiguranja
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 244
Pregled novina u mirovinskom sustavu od 1. siječnja 2019.
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 247
Utvrđivanje zajedničkog dohotka i podnošenje Obrasca DOH-Z za 2018. godinu
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 252
Povrat stvari i materijalni nedostaci proizvoda kupljenog na sniženju
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 260
Ograničenja u vezi s ovrhom na plaći u 2019. godini
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 263
Zaštita na radu - neki instituti i njihova pojašnjenja
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 264
Može li Hrvatska retroaktivno sankcionirati strane financijske institucije koje su nezakonito poslovale na njezinu području?
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 268
Potpore za inovacije novoosnovanih malih i srednjih poduzeća
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 277
Narodne novine
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 283
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 285
OBAVIJEST O STRUČNIM TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U SIJEČNJU 2019. god. KOJE UDRUGA ORGANIZIRA ZA ČLANOVE UDRUGE - PRAVNE OSOBE
Broj: 1  Godina: 2019  Stranica: 288