Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 2. iz 2019. godine.
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 7
Računovodstveno praćenje izglasavanja i isplate novčanih dividendi
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 17
Objavljivanje povezanih osoba prema MRS-u 24 i HSFI-u 2
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 19
Računovodstveno evidentiranje štetnih događaja
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 23
Blagajničko poslovanje u trgovačkim društvima
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 28
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća iz uslužnih djelatnosti
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 33
Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2018. godinu
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 45
Duga povezanost osoblja revizorskog tima s klijentom revizije i s klijentom za kojeg se izražava uvjerenje
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 47
Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu - porezna olakšica kod oporezivanja dobiti za 2018. godinu
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 51
Državne potpore za istraživačko-razvojne projekte putem olakšice u porezu na dobit za 2018. godinu
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 57
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama – obrazac PD-IPO
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 67
Novine propisane izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 70
Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2018. godinu
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 73
Utvrđivanje rezidentnosti u svrhu oporezivanja fizičkih osoba
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 80
Novine u primjeni članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 85
Novine u trošarinskim propisima
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 90
Plaća i druga prava iz radnog odnosa zaposlenog korisnika mirovine
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 100
Ususret uniji tržišta kapitala: „mit ili stvarnost“ značajnijeg nebankovnog financiranja u Europskoj uniji
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 106
Prijava dohotka od samostalne djelatnosti za 2018. godinu
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 114
Porezne olakšice i poticaji obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 125
Doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori u 2019. godini
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 132
Pravilnici, odluke i smjernice koji su donijeti na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 134
Nova EU Uredba o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 138
Obrazloženje odluke o otkazu ugovora o radu
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 141
Suradnja organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 145
NOVI PROPISI
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 152
RIF-ove obavijesti
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 154
OBAVIJEST O STRUČNIM TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U SIJEČNJU 2019. god. KOJE UDRUGA ORGANIZIRA ZA ČLANOVE UDRUGE - PRAVNE OSOBE
Broj: 2  Godina: 2019  Stranica: 162