Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 4. iz 2019. godine.
Podsjetnik na sadržaj i datume predaje GFI za 2018. u FINA-u
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 7
Podsjetnik na sastavljanje prijave poreza na dobit
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 8
Dodatni podaci – izvještavanje za potrebe statistike u GFI POD obrascu
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 11
Podsjetnik za izradu godišnjeg izvješća za 2018. godinu
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 14
Nefinancijsko izvještavanje prema Zakonu o računovodstvu
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 19
Tretman računovodstvenog gubitka i poreznog gubitka
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 21
Računovodstveno evidentiranje povrata dijela trošarine na dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 25
J.d.o.o. - pravne i računovodstvene posebnosti
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 27
Računovodstveni tretman i metode obračuna ulaganja u vlasničke udjele
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 33
Računovodstvo praćenje poslovanja s kreditnim karticama
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 37
Značajnost izvještaja o novčanim tokovima prilikom donošenja investicijskih odluka
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 39
Goodwill: rezultat dogovora ili procjene?
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 42
Financijski plan za startup poduzeća
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 44
Revizorovo razmatranje vremenske neograničenosti poslovanja
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 47
Uspostava funkcije interne revizije - zakonska određenja u Republici Hrvatskoj
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 51
Opoziv i otkaz punomoći u sustavu ePorezna
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 54
Osvrt na izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom s naglaskom na fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnih uređaja
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 57
Isplate dividendi i udjela u dobiti nerezidentima pravnim osobama
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 61
Neizravne fiskalne potpore u prijavi poreza na dobit za 2018. godinu temeljem ulaganja
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 63
Neizravne fiskalne potpore i popunjavanje PD obrasca za 2018. godinu
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 71
Tretman transfernih cijena prema Zakonu o porezu na dobit
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 78
Pravila utvrđivanja inozemnog dohotka – primjena članka 80.a Zakona o porezu na dohodak
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 81
Sadržaj Knjige U-RA za dostavu putem ePorezna
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 85
Ispravak pretporeza kod nekretnina
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 88
Prijenos gospodarske cjeline i obračun PDV-a
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 91
Povrat dijela trošarine na dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 95
Plaća i drugi primici sezonskih radnika zaposlenih na određeno vrijeme
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 99
Podaci bitni za oporezivanje u obrascu PK
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 105
Naknada plaće nakon 18 mjeseci neprekidne privremene nesposobnosti za rad
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 110
Aktualna pitanja poslovanja u djelatnosti ugostiteljstva
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 116
Boravišna pristojba za 2019. godinu
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 119
Izmjene Zakona o zaštiti potrošača
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 123
Zastara po Zakonu o obveznim odnosima
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 128
Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 131
Bespovratna sredstva Europske unije za razvoj regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 134
Narodne novine
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 138
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 139
OBAVIJEST O STRUČNIM TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U OŽUJKU 2019. god. KOJE UDRUGA ORGANIZIRA ZA ČLANOVE UDRUGE - PRAVNE OSOBE
Broj: 4  Godina: 2019  Stranica: 146