Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 7. iz 2019. godine.
Primjer izrade poslovnog plana za potrebe potpore za samozapošljavanje i računovodstveno evidentiranje primljene potpore
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 7
Računovodstveni i porezni tretman predujmova u graditeljstvu
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 12
Tretman troškova posudbe prema MRS-u 23 i HSFI-u 16
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 14
Računovodstveni tretman faktoringa u trgovačkom društvu
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 20
Osvrt na aktualne procese digitalizacije u financijskom izvještavanju, računovodstvu i reviziji
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 23
Odlučivanje o cijenama temeljem troškova
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 26
Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 29
Obilježja revizije subjekata od javnog interesa
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 35
Digitalizacija u reviziji – stanje i tendencije
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 40
Funkcija interne revizije i proces upravljanja rizicima poduzeća
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 48
Utjecaj izmjena propisa o porezu na dohodak i obveznim doprinosima na tržište rada u Republici Hrvatskoj
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 56
Troškovi osobnih automobila s aspekta PDV-a
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 59
Porezni tretman režijskih troškova zaračunatih uz usluge najma prostora
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 63
Porezna obilježja primitaka redovnih i izvanrednih studenata koji rade preko ovlaštenih posrednika
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 68
Nadolazeće izmjene regulative za potrebe tržišta kapitala na putu Republike Hrvatske prema eurozoni
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 73
Porezni aspekt pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga na OPG-u
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 78
Poslovanje ugostitelja – aktualna pitanja primjene propisa u ugostiteljskoj djelatnosti
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 83
Primjena Pravilnika o registru stvarnih vlasnika
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 87
Postupak upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 91
Postupak poslodavca prije otkazivanja ugovora o radu
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 95
Prava radnika zaposlenih u nepunom radnom vremenu
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 97
Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 100
Natječaj iz EU programa ADRION
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 104
Narodne novine
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 108
RIF-ove obavijesti
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 109
OBAVIJEST O STRUČNIM TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U SRPNJU 2019. god. KOJE UDRUGA ORGANIZIRA ZA ČLANOVE UDRUGE - PRAVNE OSOBE
Broj: 7  Godina: 2019  Stranica: 116