Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 8. iz 2019. godine.
54. SIMPOZIJ - RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I POREZI USUSRET DIGITALIZACIJI I EUROZONI
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 9
Potraživanja od kupaca – računovodstveni i porezni tretman
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 10
Računovodstvo otpisa obveza
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 17
Računovodstveno evidentiranje prihoda turističkih agencija
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 20
Računovodstveni i pravni aspekt vlastitih (trezorskih) dionica
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 23
Računovodstveno evidentiranje državnih potpora
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 27
Zakonodavni i računovodstveni okvir sastavljanja godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja i godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2018. godinu
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 31
Trajanje revizijskog angažmana, nerevizijske usluge i struktura revizijskih naknada: implementacija opcija iz Uredbe (EU) br. 537/2014 zemalja članica EU
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 39
Interna revizija procesa upravljanja rizicima poduzeća
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 43
Oporezivanje naknade članova uprave prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 51
Trošarinski obveznici, nastanak trošarinskih obveza i trošarinska izvješća
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 57
Oporezivanje nagrade stečajnog upravitelja i povjerenika u stečaju potrošača
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 61
Utjecaj razdoblja zaposlenja u međunarodnoj organizaciji sa sjedištem u EU ili instituciji EU-a na ostvarivanje prava iz radnog odnosa i mirovinskog osiguranja
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 67
Digitalne valute kao novi bankarski proizvod
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 71
Poslovne knjige ugostiteljskog obrta
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 75
Aktualna pitanja primjene propisa kod pružanja usluga u turizmu
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 82
Usporedba pokazatelja efikasnosti poslovanja u hotelijerstvu na osnovi USALI standarda
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 85
Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a - nove evidencije i način izvještavanja
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 92
Neke dvojbe oko stjecanja prava na godišnji odmor
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 95
Inovacije u S3 područjima
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 98
Narodne novine
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 102
RIF-ove obavijesti
Broj: 8  Godina: 2019  Stranica: 103