Upute za autore

Upute za autore

Objava: 30.4.2019.

UPUTE AUTORIMA STRUČNIH ČLANAKA časopisa „RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE“ s prilogom „RIZNICA“

1. Časopis „Računovodstvo i financije“ s prilogom „Riznica“ je mjesečni stručni časopis Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika koji se objavljuje u tiskanom i Internet izdanju. Časopis „Računovodstvo i financije“ objavljuje aktualne stručne članke iz područja računovodstva, revizije, poreza, plaća, poslovnih financija, granskih specifičnosti, zakonodavstva radnog i trgovačkog prava te makroekonomska kretanja s praksom EU. U prilogu „Riznica“ objavljuju se stručni članci iz područja računovodstva proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija, poreza i plaća proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija, financija, revizije i kontrole, javne nabave te zakonodavstva i pravne prakse proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija. Stručni časopis „Računovodstvo i financije“ i prilog „Riznica“ uređuje uži urednički kolegij koji čine: glavni urednik i urednici savjetnici.

2. Rubrike časopisa „Računovodstvo i financije“ s prilogom „Riznica“ jesu stručna tematska područja časopisa. Časopis „Računovodstvo i financije“ sadrži sljedeće rubrike: 1. Aktualne teme, 2. Računovodstvo (financijsko računovodstvo, međunarodno računovodstvo, upravljačko računovodstvo), 3.Revizija (eksterna i interna revizija), 4. Porezi (opći porezni zakon, fiskalizacija, porez na dobit, porez na dohodak, porez na dodanu vrijednost, trošarine, lokalni porezi), 5. Plaće i socijalno osiguranje (plaće i naknade, mirovinsko osiguranje, socijalno osiguranje), 6. Poslovne financije (financije poduzeća, financijska tržišta), 7. Granske specifičnosti (poslovanje obrtnika, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, banke i financijske institucije), 8. Zakonodavstvo i pravna praksa (trgovačko pravo, radno pravo, sudska praksa) i 9. Makroekonomska kretanja (praksa EU). Prilog „Riznica“ sadrži sljedeće rubrike: 1. Aktualne teme, 2. Računovodstvo (proračunsko računovodstvo, računovodstvo neprofitnih organizacija), 3. Financije, 4. Revizija i kontrola, 5. Porezi, 6. Plaće, 7. Javna nabava i 8. Zakonodavstvo i pravna praksa.

3. Kriteriji uredništva za prihvatljivost stručnih članaka za objavu u časopisu jesu minimalni uvjeti koje treba ispuniti stručni članak za objavu u rubrikama časopisa. To su sljedeći kriteriji: 1. članak treba biti pisan na hrvatskom jeziku, 2. članak sadrži osnovne podatke o autoru (a) ime i prezime autora, (b) pripadajuća titula, (c) ime institucije/tvrtke, sjedište/mjesto/adresa, (d) naslov stručnog članka i oznaka rubrike, 3. članci nisu objavljivani u drugim stručnim časopisima istog ili sličnog tematskog sadržaja, 4. poštivana su sva zakonska ograničenja objave podataka i informacija u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim relevantnim zakonskim propisima, 5. poštivana su minimalna etička načela u izradi stručnog članka (čestititost struke, profesionalno poštenje, izbjegavanje neprihvatljivih praksi poput: izmišljanja rezultata, krivotvorenja, plagiranja, sukoba interesa i sl.), 6.stručni članci vanjskih autora trebaju prije slanja uredništvu imati prethodnu suglasnost glavnog urednika ili urednika savjetnika časopisa. Stručni članci za objavu u časopisu „Računovodstvo i financije“ i prilogu „Riznica“ nisu predmet recenzije.

4. Autorska prava stručnih članaka nositelji su autori nad neobjavljenim člancima. Objavom stručnih članaka u tiskanom ili Internet izdanju časopisa „Računovodstvo i financije“ i prilogu „Riznica“ nositelj autorskog prava za objavljeni članak postaje Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika (HZ RIF).

5. Naknada za objavu stručnih članaka u časopisu „Računovodstvo i financije“ i prilogu „Riznica“ je autorski honorar koji se isplaćuje autorima u skladu s ugovorom o autorskom honoraru na temelju Pravilnika o cjeniku HZ RIF.

6. Struktura stručnih članaka časopisa predstavlja elemente sadržaja stručnog članka. Pored naslova, imena autora i naziva tvrtke, a prije numeriranih poglavlja, potrebno je napisati kratki sažetak (uvodnik) i to 100-150 riječi (700-900 znakova). Poglavlja se numeriraju od rednog broja 1 i dalje. Stručni članak može ali ne mora imati zaključak i popis literature.

7. Stil, format, font i opseg stručnog članka jesu osnovni tehnički zahtjevi autorima stručnih članaka za pripremu članka prije objave. Preporuča se pisanje stručnih članaka stilom koji odgovara potrebama stručne javnosti iz područja računovodstva, financija, poreza, plaća i ostalih tema. Svrha stručnih članaka je instruktivno-aplikativni prikaz teme s ciljem objašnjenja stručnih pojmova, problema i zakonskih propisa. Primjeri, slike i tablice trebaju imati naslov i numeraciju.
Tekst stručnog članka poželjno je pripremati u Microsoft Word formatu pisan fontom Times New Roman veličine 12.
Opseg stručnog članka ne može biti veći od 10-tak autorskih kartica (18 000-20 000 znakova). Iznimno stručni članci mogu biti do maksimalno 16 autorskih kartica (cca 30 000 znakova) u slučajevima promjene zakonske regulative ili drugih potreba uz prethodno odobrenje uredništva časopisa.

8. Predaja stručnih članaka uredništvu časopisa „Računovodstvo i financije“ s prilogom „Riznica“ je u elektroničkom obliku. Vanjski autori stručnih članaka temeljem prethodnog dogovora o temi napisani stručni članak šalju glavnom uredniku ili urednicima savjetnicima, s kojima je dogovoren članak, na e-mail adrese raspoložive na Internet stranici časopisa www.rif.hr.

RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame