Nove publikacije
ZAKON O RADU

ZAKON O RADU

Nove publikacije

Cijena: 230,00 Kn

RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA

RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA

Nove publikacije

Cijena: 350,00 Kn

KONTNI PLAN PODUZETNIKA

KONTNI PLAN PODUZETNIKA

Nove publikacije

Cijena: 150,00 Kn

MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u

MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u

Nove publikacije

Cijena: 175,00 Kn

računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE

računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE

Nove publikacije

Cijena: 250,00 Kn

NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.

NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.

Nove publikacije

Cijena: 200,00 Kn

PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020.

PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020.

Nove publikacije

Cijena: 150,00 Kn

Poslovanje udruga

Poslovanje udruga

Nove publikacije

Cijena: 150,00 Kn

Poslovno planiranje, kontrola i analiza

Poslovno planiranje, kontrola i analiza

Računovodstvo i revizija

Cijena: 250,00 Kn

Revizija

Revizija

Računovodstvo i revizija

Cijena: 350,00 Kn

PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA

PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA

Računovodstvo i revizija

Cijena: 250,00 Kn

Financijsko računovodstvo

Financijsko računovodstvo

Računovodstvo i revizija

Cijena: 200,00 Kn

Planiranje u sustavu javne nabave

Planiranje u sustavu javne nabave

Pravo i ostalo

Cijena: 50,00 Kn