Narudžba
Naručene publikacije platit ćemo unaprijed (avansom) na žiroračun HZRiF-a: IBAN HR1423600001101241118 kod Zagrebačke banke d.d.
Po uplati šaljemo knjigu i račun. (OIB: 75508100288).
Odabrana publikacija
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u

MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u

Računovodstvo i revizija

Sadržaj preuzmite ovdjeCijena: 250,00 kn

Pojedinačna cijena: 175,00 kn

Cijena u kompletu (1. Način popunjavanja i rokovi dostavljanja obrasca JOPPD, 2. Vodič za primjenu PDV-a, 3. Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija sa Računskim planom): 150,00 kn

Cijena: 175,00 Kn

Ispunite osobne podatke
Tvrtka ili ime i prezime:
OIB:
Matični broj:
Adresa:
Grad:
Poštanski broj:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Napomena:
Pošalji narudžbu