Narudžba
Naručene publikacije platit ćemo unaprijed (avansom) na žiroračun HZRiF-a: IBAN HR1423600001101241118 kod Zagrebačke banke d.d.
Po uplati šaljemo knjigu i račun. (OIB: 75508100288).
Odabrana publikacija
Revizija

Revizija

Računovodstvo i revizija

Sveučilišni udžbenik, cijena je 350,00 kuna, a za studente 150,00 kuna.
Za sadržaj knjige kliknite ovdje.

Cijena: 350,00 Kn

Ispunite osobne podatke
Tvrtka ili ime i prezime:
OIB:
Matični broj:
Adresa:
Grad:
Poštanski broj:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Napomena:
Pošalji narudžbu