Pregled svih novosti

Nova stopa zatezne kamate od 1. siječnja 2018. godine

Novost Objava: 5.1.2018.

Hrvatska narodna banka objavila je u Narodnim novinama broj 1 od 3. siječnja 2018. godine prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatu za referentno razdoblje od 1. svibnja 2017. do 31. listopada 2017. godine. Navedena prosječna kamatna stopa iznosi 4,09%. Zakonom o obveznim odnosima visina kamatne stope utvrđuje se uvećanjem navedene prosječne kamatne stope za 5 postotnih poena na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, a u ostalim odnosima za 3 postotna poena. Rezultat dobiven izračunom na temelju Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i Zakonom o obveznim odnosima je isti, temeljem čega zatezna kamata od 1. siječnja 2018. godine iznosi kako slijedi:

Odnos

Stopa zatezne kamate
od 1. siječnja 2018.

Ugovori između trgovaca

9,09%
(pros. kta stopa 4,09 + 5 p.p.)

Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava

9,09%
(pros. kta stopa 4,09 + 5 p.p.)

Ostali odnosi

7,09%
(pros. kta stopa 4,09 + 3 p.p.)

Trgovci i ugostitelji obvezni popisati zalihe cigareta zbog povećanja trošarine i maloprodajne cijene

Novost Objava: 19.12.2017.

Članak preuzeti ovdje.

INFORMIRAJTE SE POZIVOM NA BROJ 060 680 680

Novost Objava: 9.11.2017.

Informirajte se o:

Aktualnim pitanjima s područja poreza, računovodstva i financija trgovačkih društava, proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija.
Radno vrijeme usluge: radnim danom od 13:00 do 15:00 sati

• Porez na dohodak,
• Porez na dodanu vrijednost
• Porez na dobit
• Računovodstvo i sastavljanje financijskih izvještaja

Prema rasporedu rada po danima pokrivamo slijedeća područja:

Ponedjeljak:
računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija, javna nabava
Utorak:
plaće i porez na dohodak
Srijeda:
računovodstvo trgovačkih društava, porez na dobit i PDV
Četvrtak:
plaće i porez na dohodak
Petak:
računovodstvo trgovačkih društava, porez na dobit i PDV

Cijena poziva za 060 brojeve:
s fiksne mreže 6,99 kn, s mobilne mreže 8,41 kn (u cijenu je uključen PDV.)
Operator usluge s posebnom tarifom: Hrvatski telekom

PRORAČUNSKI KORISNICI – PREDLOŽAK ZA IZRADU FINANCIJSKIH PLANOVA

Novost Objava: 14.9.2017.

Predložak tablica za izradu financijskog plana za razdoblje 2018. – 2020.g.  za proračunske korisnike JLP(R)S i proračunskih korisnika državnog proračuna 3. razine (osim zdravstvenih ustanova u vlasništvu države)  prema važećim propisima
predložak plana.

U Uputama za izradu proračuna i financijskih planova države i JLP(R)S za razdoblje 2018. - 2020.g., između ostalog, dan je model financijskih planova proračunskih korisnika JLP(R)S i proračunskih korisnika državnog proračuna 3. razine (osim zdravstvenih ustanova u vlasništvu države). U privitku se nalazi predložak za izradu plana u Excel formatu za navedene korisnike.


Licenciranje računovođa

Novost Objava: 8.8.2017.

Zakonom o računovodstvu  78/15, 134/15, 120/16 propisano je u članku 7. stavku 4. da ako poduzetnik povjeri obavljanje računovodstvenih poslova i funkcije računovodstva drugim pravnim ili fizičkim osobama one moraju biti licencirane za obavljanje tih poslova na temelju posebnog zakona. Poduzetnik ostaje u potpunosti odgovoran za povjerene poslove, kao i za nesmetano obavljanje nadzora od strane nadzornih tijela. Datum primjene navedenog stavka u članku 7. izmjenama Zakona je već dva puta odgađan. Posljednja odgoda primjene navedenoga je na 01. siječanj 2019. godine. 

HZ RIF je već ranije objavio anketu koja je rezultat rada radne skupine okupljene kod Hrvatske revizorske komore u kojoj su predstavnici Ministarstva financija, Revizorske komore, ekonomskih fakulteta, savjetničkih kuća, računovodstvenih i revizorskih ureda. 

Kako se datum približava predviđaju se razni načini kojima bi se provelo navedeno licenciranje, ali se pojavila i inicijativa dijela profesionalne javnosti oko potpunog ukidanja navedenog članka Zakona. Navedene aktivnosti oko potpunog ukidanja obveze licenciranja provodi grupa udružena u Inicijativu profesionalnih računovođa Hrvatske koja je na svojim mrežnim stranicama objavila peticiju za ukidanje odredbi Zakona o računovodstvu koje se odnose na obavezu licenciranja računovođa. 

Više o navedenome uz iznošenje svojeg mišljenja o navedenome možete vidjeti ovdje.

OVRHA NA PLAĆI NAKON IZMJENA I DOPUNA OVRŠNOG ZAKONA

Novost Objava: 31.7.2017.

Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 73/17. od 26. 07. 2017.) donio je nekoliko novina u vezi s ovrhom na plaći.
Jedna od novina odnosi se na ograničenje ovrhe koje je propisano u čl. 173. st. 2. Ovršnog zakona, kad ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj.
Članak 173. st. 1. Ovršnog zakona nije se mijenjao, pa ako se ovrha provodi na plaći ovršenika koja je jednaka ili veća od 5.664 kune (prosječan iznos mjesečne neto plaće isplaćene po jednom zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj - kolovoz prošle godine), od ovrhe je i nadalje izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne netoplaće u RH, tj. od ovrhe je izuzet iznos od 3.776 kuna.
Ako se ovrha provodi na plaći ovršenika koja je jednaka ili veća od 5.664 kuna, a ovrha se provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, od ovrhe je i nadalje izuzet iznos u visini od jedne polovine prosječne netoplaće u RH, tj. od ovrhe je izuzet iznos od 2.832 kune.
Ako se pak ovrha provodi na plaći ovršenika koja je jednaka ili veća od 5.664 kune, a ovrha se provodi radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta, od ovrhe je i nadalje izuzet iznos koji odgovara iznosu od jedne četvrtine prosječne mjesečne isplaćene netoplaće po zaposlenom u pravnim osobama RH za proteklu godinu, tj. od ovrhe je izuzet iznos od 1.416 kuna.
Novina koja je Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona uvedena odnosi se na plaću koja je manja od prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj.
Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj (manja od 5.664 kune), od ovrhe je izuzet iznos u visini od tri četvrtine plaće ovršenika (ranije: dvije trećine plaće ovršenika), ali ne više od dvije trećine prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj.
Nakon što stupi na snagu, ova odredba povećava iznos koji će se ovršeniku moći isplatiti na zaštićeni račun s dvije trećine na tri četvrtine. Ograničenje je ipak postavljeno, a ono iznosi dvije trećine prosječne netoplaće u RH.
Npr., ako ovršenik prima neto plaću od 3.000,00 kuna, od ovrhe će po novom izračunu biti izuzet iznos od 2.250,00 kuna (ranije: 2.000,00 kuna).
Ograničenje koje je postavljeno na dvije trećine prosječne netoplaće u RH (3.776 kuna) odnosit će se samo na plaće koje su bliže iznosu od 5.664 kune. Naime, ako bi ovršenik primio netoplaću u visini od 5.663,00 kuna, što je za samo jednu kunu manje od prosječne netoplaće, iznos koji bi za njega bio izuzet od ovrhe, da ne postoji ograničenje, po novom izračunu bi iznosio 4.247,25 kuna. Međutim, od ovrhe će mu biti izuzet samo iznos od 3.776 kuna, pa će mu samo taj, a ne veći iznos, biti uplaćen na zaštićeni račun.
Izmijenjena odredba čl. 173. st. 2. koja povećava zaštićeni dio plaće na tri četvrtine stupa na snagu 3. kolovoza 2017. godine.
Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, a ovrha se provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, od ovrhe je izuzet iznos u visini jedne polovine netoplaće ovršenika.
Poseban slučaj je kad se ovrha provodi radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta, a ovršenik prima plaću koja je u neto iznosu manja od 5.664 kune. Sada je jasno napisano da je u tom slučaju od ovrhe izuzet iznos koji odgovara iznosu od jedne četvrtine netoplaće ovršenika.
Prema odredbama čl. 44. st. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 73/17.) izmijenjene odredbe čl. 173. st. 2. primjenjivat će se na postupke u tijeku bez obzira na to kada su pokrenuti i po kojem zakonu bi se trebali dovršiti.

                       


RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA NOVO!
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE NOVO!
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi NOVO!
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE NOVO!
Zatvori
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Cijena: 200,00
 i  »
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Zatvori
PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020.
Cijena: 150,00
 i  »
PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020. NOVO!
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame