Novosti detaljno

Nova stopa zatezne kamate od 1. siječnja 2018. godine

Novost Objava: 5.1.2018.

Hrvatska narodna banka objavila je u Narodnim novinama broj 1 od 3. siječnja 2018. godine prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatu za referentno razdoblje od 1. svibnja 2017. do 31. listopada 2017. godine. Navedena prosječna kamatna stopa iznosi 4,09%. Zakonom o obveznim odnosima visina kamatne stope utvrđuje se uvećanjem navedene prosječne kamatne stope za 5 postotnih poena na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, a u ostalim odnosima za 3 postotna poena. Rezultat dobiven izračunom na temelju Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i Zakonom o obveznim odnosima je isti, temeljem čega zatezna kamata od 1. siječnja 2018. godine iznosi kako slijedi:

Odnos

Stopa zatezne kamate
od 1. siječnja 2018.

Ugovori između trgovaca

9,09%
(pros. kta stopa 4,09 + 5 p.p.)

Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava

9,09%
(pros. kta stopa 4,09 + 5 p.p.)

Ostali odnosi

7,09%
(pros. kta stopa 4,09 + 3 p.p.)

Ostale novosti

INFORMIRAJTE SE POZIVOM NA BROJ 060 680 680

Novost Objava: 11.7.2018.

Informirajte se o:

Aktualnim pitanjima s područja poreza, računovodstva i financija trgovačkih društava, proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija.
Radno vrijeme usluge: radnim danom od 13:00 do 15:00 sati

• Porez na dohodak,
• Porez na dodanu vrijednost
• Porez na dobit
• Računovodstvo i sastavljanje financijskih izvještaja

Prema rasporedu rada po danima pokrivamo slijedeća područja:

Ponedjeljak:
računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija, javna nabava
Utorak:
plaće i porez na dohodak
Srijeda:
računovodstvo trgovačkih društava, porez na dobit i PDV
Četvrtak:
plaće i porez na dohodak
Petak:
računovodstvo trgovačkih društava, porez na dobit i PDV

Cijena poziva za 060 brojeve:
s fiksne mreže 6,99 kn, s mobilne mreže 8,41 kn (u cijenu je uključen PDV.)
Operator usluge s posebnom tarifom: Hrvatski telekom

Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2018. godine

Novost Objava: 6.7.2018.

Hrvatska narodna banka objavila je u Narodnim novinama broj 59 od 4. srpnja 2018. godine prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatu za referentno razdoblje od 1. studenoga 2017. do 30. travnja 2018. godine. Navedena prosječna kamatna stopa iznosi 3,82 %. Zakonom o obveznim odnosima visina kamatne stope utvrđuje se uvećanjem navedene prosječne kamatne stope za 5 postotnih poena na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, a u ostalim odnosima za 3 postotna poena. Rezultat dobiven izračunom na temelju Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i Zakonom o obveznim odnosima je isti, temeljem čega zatezna kamata od 1. srpnja 2018. godine iznosi kako slijedi:

Odnos

Stopa zatezne kamate
od 1. srpnja 2018.

Ugovori između trgovaca

8,82%
(pros. kta stopa 3,82 + 5 p.p.)

Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava

8,82%
(pros. kta stopa 3,82 + 5 p.p.)

Ostali odnosi

6,82%
(pros. kta stopa 3,82 + 3 p.p.)

KU o izmjenama i dopunama KU za graditeljstvo je od 7. lipnja 2018. proširen na sve poslodavce u djelatnosti

Novost Objava: 5.6.2018.

Ministar rada je Odlukom objavljenom u Nar. nov., br. 49/18. proširio primjenu KU o izmjenama i dopunama KU za graditeljstvo na sve poslodavce i radnike u RH u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. KU za graditeljstvo i njegov Dodatak su u proširenoj primjeni od 19. prosinca 2015. godine, izmjene i dopune objavljene u Nar. nov.  26/18. su u proširenoj primjeni od 7. lipnja 2018. godine.


Od 7. lipnja 2018. godine na snazi je proširena primjena KU ugostiteljstva

Novost Objava: 5.6.2018.

Na temelju Odluke o proširenju KU za ugostiteljstvo objavljene u Nar. nov., br. 49/18. poslodavci koji obavljaju djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007.,  obvezni su od 7. lipnja 2018. godine pri ostvarivanju prava radnika primjenjivati Kolektivni ugovor ugostiteljstva (Nar. nov., br. 36/18).


Uputa o prijavi poreza na dobit

Novost Objava: 27.4.2018.

Uputu Ministarstva financija o utvrđivanju godišnjeg poreza na dobit možete preuzeti na linku:
https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19597

Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz

Novost Objava: 3.4.2018.

Mišljenje Porezne uprave u cijelosti preuzmite ovdje.

 

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame