Novosti detaljno

Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2018. godine

Novost Objava: 6.7.2018.

Hrvatska narodna banka objavila je u Narodnim novinama broj 59 od 4. srpnja 2018. godine prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatu za referentno razdoblje od 1. studenoga 2017. do 30. travnja 2018. godine. Navedena prosječna kamatna stopa iznosi 3,82 %. Zakonom o obveznim odnosima visina kamatne stope utvrđuje se uvećanjem navedene prosječne kamatne stope za 5 postotnih poena na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, a u ostalim odnosima za 3 postotna poena. Rezultat dobiven izračunom na temelju Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i Zakonom o obveznim odnosima je isti, temeljem čega zatezna kamata od 1. srpnja 2018. godine iznosi kako slijedi:

Odnos

Stopa zatezne kamate
od 1. srpnja 2018.

Ugovori između trgovaca

8,82%
(pros. kta stopa 3,82 + 5 p.p.)

Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava

8,82%
(pros. kta stopa 3,82 + 5 p.p.)

Ostali odnosi

6,82%
(pros. kta stopa 3,82 + 3 p.p.)

Ostale novosti

RIF-ove OBAVIJESTI

Novost Objava: 7.1.2019.

RIF-ove OBAVIJESTI sažeti su i cjeloviti pregled neoporezivih iznosa naknada, primjera obračuna plaća i naknada plaća, podataka o stopama poreza na dohodak, osobnih odbitaka, prikaza osnovica za sve doprinose za obvezna osiguranja, pregleda svih uplatnih računa za javna davanja (doprinose, poreze i ostalo), primjeri izračuna i iznosi kamata te mnoštvo ostalih korisnih podataka koje koriste računovođe i svi koji u određenom dolaze u kontakt s obračunom plaća, uplatama javnih davanja i sličnim poslovima.

Svi pretplatnici na časopis Računovodstvo i financije dobit će RIF-ove Obavijesti kao prilog broju 1. časopisa.

 

Pregled sadržaja RIF-ovih obavijesti možete vidjeti ovdje.

 

Kao samostalno izdanje RIF-ove Obavijesti mogu se naručiti po cijeni od 150,00 kuna.
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.


Od 1. siječnja 2019. ukida se obrazac IP, ali i dalje ostaje obveza dostavljanja potvrde o isplaćenom drugom dohotku

Novost Objava: 4.1.2019.

Prema izmijenjenom Pravilniku o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17.-1/19.) od 1. siječnja 2019.  ukinuta je obveza vođenja podataka na obrascu IP i obveza dostavljanja obrasca IP radnicima. Za prethodnu, 2018. godinu, isplatitelji plaća obvezni su do 31. siječnja  2019. radnicima dostaviti obrazac IP. Potvrdu o isplaćenom drugom dohotku treba dostaviti za 2018. i ta obveza ostaje i za sljedeće godine, a rok dostavljanja potvrde je do 31. siječnja tekuće za  drugi dohodak isplaćen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Nove stope prireza od 1. siječnja 2019. godine

Novost Objava: 3.1.2019.

Nove stope prireza od 1. siječnja 2019. godine za Dubravicu, Mali Bukovac, Veliki Bukovac, Radoboj, Svetu Nedelju / Samobor

 

Općina/grad

Stopa prireza

Primjena od

Narodne novine

Dubravica

 

stopa 7% povećana na 10%

1. siječnja 2019.

115/18.

Mali Bukovec

 

stopa 5% povećana na 10%

1. siječnja 2019.

111/18.

Veliki Bukovec

 

stopa 5% povećana na 10%

1. siječnja 2019.

110/18.

Radoboj  

 

8%

1. siječnja 2019.

118/18.

Sveta Nedelja (Samobor)

 

0%

1. siječnja 2019.

120/18.

 

 

Nova stopa zatezne kamate od 1. siječnja 2019. godine

Novost Objava: 3.1.2019.

Hrvatska narodna banka objavila je u Narodnim novinama broj 1 od 2. siječnja 2019. godine prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatu za referentno razdoblje od 1. svibnja 2018. do 31. listopada 2018. godine. Navedena prosječna kamatna stopa iznosi 3,54%. Zakonom o obveznim odnosima visina kamatne stope utvrđuje se uvećanjem navedene prosječne kamatne stope za 5 postotnih poena na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, a u ostalim odnosima za 3 postotna poena. Rezultat dobiven izračunom na temelju Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i Zakonom o obveznim odnosima je isti, temeljem čega zatezna kamata od 1. siječnja 2019. godine iznosi kako slijedi:

Odnos

Stopa zatezne kamate
od 1. siječnja 2019.

Ugovori između trgovaca

8,54%
(pros. kta stopa 3,54 + 5 p.p.)

Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava

8,54%
(pros. kta stopa 3,54 + 5 p.p.)

Ostali odnosi

6,54%
(pros. kta stopa 3,54 + 3 p.p.)

NEOPOREZIVU GODIŠNJU NAGRADU U IZNOSU 5.000 KN OBRTNIK MOŽE ISPLATITI RADNICIMA I SEBI

Novost Objava: 7.12.2018.

Obrtnici, slobodna zanimanja i poljoprivrednici obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i obveznici poreza na dobit mogu neoporezivu godišnju nagradu za ostvarene rezultate rada u iznosu 5.000,00 kn godišnje propisanu izmijenjenim Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 106/18.) isplatiti svojim radnicima i sebi osobno. U obrascu JOPPD se za isplatu ovog primitka pod 15.1. koristi šifra 63. Opširnije o tome u časopisu „Računovodstvo i financije“ broj 12/2018., str. 188. -191.

Obveza popisa zaliha cigareta zbog povećanja trošarine i maloprodajne cijene

Novost Objava: 6.12.2018.

U Narodnim novinama br. 106/18. objavljena je Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje koja stupa na snagu 3. prosinca 2018. godine. Stupanjem na snagu ove Uredbe trošarinski obveznici i ostale osobe koje drže cigarete radi prodaje krajnjim potrošačima (npr. kiosci, trgovine, ugostiteljski objekti i druga maloprodajna mjesta) dužne su popisati zalihe cigarete koje se nalaze kod njih u prometu i obračunati razliku trošarine na cigarete. O tome detaljnije na https://carina.gov.hr/vijesti/donesena-je-uredba-o-visini-trosarine-na-cigarete-sitno-rezani-duhan-za-savijanje-cigareta-i-ostali-duhan-za-pusenje/6241

RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame