Proračun i proračunski korisnici
Tko su obveznici Zakona o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (Nar. novine, br. 172/03 i 144/10) dužni su primjenjivati državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti.

Osim njih, obveznici primjene Zakona su i pravne osobe čiji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

Pojednostavljeno rečeno, Zakon o pravu na pristup informacijama moraju primjenjivati i javne ustanove i trgovačka društva koja su u vlasništvu RH i lokalne samouprave.