Proračun i proračunski korisnici
Obveze tijela javne vlasti

1.    donošenje odluke o imenovanju službenika za informiranje
2.    vođenje posebnog službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
3.    donošenje posebne odluke kojom će se ustrojiti katalog informacija,
4.    donošenje kataloga informacija koji sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup,
5.    pravodobno objavljivanje informacija o svojem radu na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu,
6.    davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informaciji,
7.    podnošenje izvješća Agenciji za zaštitu osobnih podataka do 31. siječnja za prethodnu godinu.