Proračun i proračunski korisnici
Imenovanje službenika za informiranje

Tijelo javne vlasti obvezno je donijeti odluku o imenovanju službenika za informiranje. Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama. Tijelo javne vlasti obvezno je upoznati javnost sa službenim podacima o službeniku za informiranje, kao i o načinu njegova rada. Upoznavanje javnosti sa službenim podacima službenika za informiranje i načinom njegova rada može se obaviti putem internetske stranice tijela javne vlasti.

Primjer:
Službenik za informiranje – Ana Anić, dipl.iur.
Radno vrijeme: svaki radni dan 09 – 14 sati
Telefon: 01/46 86 500
Fax: 01 46 86 496
e-mail: sluzbenik@opcina.hr

Službenik za informiranje:

-    obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno svom unutarnjem ustroju,
-    unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
-    osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama, te
-    poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja kataloga informacija, a za što je neposredno odgovoran čelniku tijela javne vlasti.