Proračun i proračunski korisnici
Privremeno financiranje na razini Državnog proračuna za prva tri mjeseca 2012.

Hrvatski sabor je donio Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za prva tri mjeseca 2012. godine. Naime, ove godine zbog održanih parlamentarnih izbora nije bilo moguće donijeti proračun Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekciju proračuna za 2013. i 2014. godinu u rokovima koje propisuje čl. 39. Zakona o proračunu.
Privremeno financiranje u 2012. godini obavljat će se razmjerno prihodima ostvarenim u istom razdoblju prema proračunu za prethodnu godinu, a najviše do ¼ ukupno ostvarenih prihoda bez primitaka.