Proračun i proračunski korisnici
Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika JLP(R)S

Proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i korisnici za koje su oni nadležni obvezni su izrađivati financijske planove u skladu sa Zakonom o proračunu, a dostavljaju ih jedinici čiji su korisnici odnosno nadležnom upravnom tijelu.

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika JLP(R)S za razdoblje 2012. – 2014. godine sadrži:
1.    procjene prihoda i primitaka iskazane po vrstama za 2012. – 2014. godinu
2.    plan rashoda i izdataka za 2012. – 2014. godinu, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama
3.    obrazloženje prijedloga financijskog plana
4.    plan razvojnih programa.

Proračunski korisnik prihode i primitke i rashode i izdatke planira na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2013. i 2014. godinu na razini skupine, tj. na drugoj razini računskog plana.
Upravna vijeća, školski odbori i druga upravljačka tijela proračunskih korisnika obvezna su usvojiti financijski plan do kraja ove 2011. godine kako bi od 01.siječnja 2012. godine proračunski korisnici mogli izvršavati svoje obveze.