Proračun i proračunski korisnici
Evidentiranje uplate vlastitih prihoda proračunskih korisnika u lokalni proračun

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika su prihodi koji se ostvaruju  obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna. Vlastiti prihodi se najčešće ostvaruju od iznajmljivanja prostora ili usluga sponzoriranja. Članak 52. Zakona o proračunu propisuje obvezu uplate vlastitih prihoda u proračun, a Zakonom o izvršavanju državnog proračuna  određuje se izuzeće od obveze uplate. Pojedine JLP(R)S su odlukama o izvršenju proračuna utvrdile obvezu uplate dijela vlastitih prihoda svojih proračunskih korisnika u lokalni proračun.

Primjer: Proračunski korisnik daje u zakup poslovni prostor za postavljanje automata  za tople i hladne napitke i ima obvezu uplate 30% ostvarenih prihoda u lokalni proračun.

Red

broj

 

OPIS

 

Iznos

Račun

Duguje

Potražuje

1

2

3

4

5

1.

Ispostavljanje računa za zakup poslovnog prostora

 

1.500,00

 

16615

 

96615

2.

Naplata potraživanja za ispostavljeni račun

 

1.500,00

 

11121

 

16615

2.a

Iskazivanje prihoda od obavljene usluge

1.500,00

1.000,00

500,00

96615

 

66151

23955


Prilikom naplate vlastitih prihoda proračunski  korisnik odobrava račun vlastitih prihoda – od obavljanja usluga samo u visini koja mu pripada, u ovom slučaju 70%. Za preostalih 30% prihoda evidentira obvezu za uplatu dijela prihoda u lokalni proračun. Čest je slučaj da  proračuni ili proračunski korisnici imaju programska rješenja za naplaćena potraživanja. Prilikom naplate potraživanja automatski  se evidentira zaduženje obračunskih prihoda na dugovnoj strani 966 i odobrenje odgovarajućeg prihoda na računu 661. U tom slučaju je temeljnicom potrebno evidentirati storno primljenih prihoda na potražnoj strani računa 661 i odobrenjem računa 23955 – obveze za naplaćene tuđe prihode.
Lokalni proračun će naplaćeni prihod od proračunskog korisnika također evidentirati kao vlastiti prihod na 6615  kako bi u konsolidiranom financijskom izvještaju JLP(R)S i proračunskog korisnika bio iskazan ukupni vlastiti prihod.