Proračun i proračunski korisnici
Vlastiti prihodi proračunskog računovodstva i lokalna riznica

Članak 52. Zakona o proračunu utvrđuje obvezu uplate vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun. Kada proračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uplaćuju vlastite prihode u proračun nadležne jedinice isti se planiraju kao izvor financiranja – vlastiti prihodi iz kojeg se financiraju rashodi i izdaci (aktivnosti i projekti) proračunskog korisnika koji je vlastite prihode i ostvario.
Korisnik koji posluje preko sustava lokalne riznice, uplatu vlastitih prihoda u riznicu evidentirat će zaduženjem računa potraživanja iz proračuna i odobrenjem računa vlastitih prihoda. Iz uplaćenih vlastitih prihoda podmirit će obveze što će evidentirati zaduženjem računa obveza i odobrenjem računa potraživanja iz proračuna. U slučaju kad su prihodi veći od stvorenih obveza na kraju godine iskazat će višak prihoda. Početkom sljedeće godine zatvorit će potraživanje iz lokalnog proračuna na teret viška prihoda.