Proračun i proračunski korisnici
Izlazak iz sustava PDV-a

Proračunski korisnici – obveznici PDV-a  koji su tijekom 2011. godine ostvarili vrijednost isporuka umanjeno za isporuke koje su po članku 11. i 11.a) Zakona, oslobođene PDV-a u iznosu ispod 85.000,00 kuna mogu podnijeti zahtjev za izlazak iz sustava oporezivanja PDV-om i to najkasnije do 15. siječnja 2012.
Ako proračunski korisnik -  porezni obveznik koji je stekao uvjete za izlazak iz sustava PDV-a o tome ne obavijesti Poreznu upravu,  smatra se da je dobrovoljno ostao u sustavu PDV-a što ga obvezuje sljedećih pet godina.