Proračun i proračunski korisnici
Konačni obračun PDV-a za 2011. godinu

Konačni obračun PDV-a za 2011. godinu proračunski korisnici kao obveznici koji PDV plaćaju prema isporučenim dobrima i uslugama (R-1 obveznici) obvezni su nadležnoj ispostavi Porezne uprave predati najkasnije do kraja travnja 2012. godine.  Za odbitak pretporeza tijekom 2011. godine,  koristio se % izračunan na osnovi vrijednosti isporuka u 2010. godini pa ovu privremenu podjelu treba uskladiti u konačnom obračunu PDV-a za 2011. godinu. O pripremama za konačni obračun PDV-a više pročitajte u Riznici broj 12/2011 u članku mr.sc. Miljenke Cutvarić.