Proračun i proračunski korisnici
Prihodi od kamata po a-vista i oročenim depozitima nisu prihodi od gospodarske djelatnosti

Prema Uputi Središnjeg ureda Porezne uprave Klasa: 410-01/11-01/123, ur. br.: 513-07-21-01/11-1, od 10. ožujka 2011., prihod od kamata po a-vista i oročenim depozitima kod banaka i drugi slični prihodi, nisu prihodi od gospodarske aktivnosti pa se niti ne iskazuju u Knjizi I-RA odnosno u Obrascu PDV kao isporuke, što znači da se niti ne uzimaju u obzir prilikom izračuna % za utvrđivanje prava na odbitak pretporeza odnosno za podjelu pretporeza.