Proračun i proračunski korisnici
Isporuke obroka u vezi s predškolskim i osnovnoškolskim obrazovanjem

Izmjenama čl. 71. Stavka 3. Pravilnika o PDV-u, oslobođena je PDV-a isporuka obroka predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama koje ovim korisnicima obavljaju druge ustanove ili organizacije iz čl. 11. st. 1. t. g), h) i i) Zakona (ustanove i organizacije socijalne skrbi, ustanove i organizacije socijalnog karaktera te predškolske, osnovne, srednje i visokoškolske ustanove te ustanove učeničkog i studentskog standarda), pod uvjetom da naknada nije veća od ukupnih troškova za obavljenu isporuku. Navedeno porezno oslobođenje za isporuke obroka za vrtiće i osnovne škole kada im tu isporuku obavljaju druge navedene ustanove oslobođene su PDV-a sa primjenom od 1. kolovoza 2011. godine. Međutim, ako navedene ustanove pripremaju i prodaju obroke drugim korisnicima (osim vrtićima i školama) radi se o oporezivim isporukama.