Proračun i proračunski korisnici
Objavljen je priručnik “ Primjena Zakona o fiskalnoj odgovornosti” u kojem su dana praktična pojašnjenja svih 66 pitanja iz UpitnikaCijena priručnika 250,00 kuna
Narudžbe na telefon: 01 46 86 500, fax: 01 46 86 497, e-mail: rif@rif.hr