Proračun i proračunski korisnici
Obveza izrade plana nabave za 2012.g

Novi Zakon o javnoj nabavi( Nar. nov., br. 90/11.) koji će stupiti na snagu 01. siječnja 2012. godine  donosi obvezu izrade plana nabave za proračunsku ili poslovnu godinu, kako za javne tako i za sektorske naručitelje.  U čl. 20. Zakona o javnoj nabavi propisani su i obvezni podaci koje plan nabave mora sadržavati, a to su:

1.    predmet nabave
2.    evidencijski broj nabave
3.    procijenjena  vrijednost nabave, ako je poznata
4.    vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B ovoga Zakona
5.    sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum
6.    planirani početak postupka
7.    planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

Za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000 kuna, a manja od 70.000 kuna, u plan nabave su unose samo podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave. Plan nabave su, transparentnosti radi, javni naručitelji dužni objaviti i na internetskim stranicama.
Više o planiranju nabave za 2012. godinu prema novom Zakonu o javnoj nabavi pročitajte u Riznici broj 11/2011.