Proračun i proračunski korisnici
Potpisan je novi Granski Kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz Državnog proračuna

Granski Kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz Državnog proračuna objavljen je u Narodnim novinama broj 146 od 16. prosinca 2011. godine kada i stupa na snagu. Ovim Granskim kolektivnim ugovorom utvrđuju se posebnosti koje nisu riješene Temeljnim kolektivnim ugovorom u javnim službama.
Posebno su između ostalih, definirani radno vrijeme zaposlenika, dodaci na plaću kao i plaća za stručna zvanja. Ugovor je sklopljen na vrijeme od četiri godine, a Ustanove su dužne svoje akte uskladiti s tekstom ovom Kolektivnog ugovora u roku od 30 dana od službene objave.