Proračun i proračunski korisnici
Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova

U Narodnim novinama broj 144 od 14. prosinca 2011. godine objavljen je Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova. Potpisanim Pravilnikom utvrđuje se sadržaj i način vođenja evidencije  o radnicima i o radnom vremenu radnika u školskim ustanovama.
Sukladno Pravilniku, evidencija radnog vremena vodi se svakog dana, na završetku radnog dana radnika, a mjesečna rekapitulacija koja se izrađuje temeljem dnevne evidencije služi kao podloga za isplatu plaće.
Osim sadržaja evidencije, Pravilnikom su definirani i način vođenja evidencije te osobe koje su ih dužne voditi i kontrolirati.