Proračun i proračunski korisnici
Novi Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br.126/11.) je zaključen na rok od  četiri godine  i na snazi je do 26. listopada 2015. godine. Ustanove zdravstva u dijelu tog razdoblja istovremeno obvezuje i Temeljni kolektivni ugovor za javne službe koji je na snazi od 4. listopada 2010. godine, a trajanje mu istječe 03. listopada 2013. godine pa će istekom njegova trajanja zaposlene u djelatnosti zdravstva štititi odredbe granskog kolektivnog ugovora kao izvora prava.
Potpisanim Kolektivnim ugovorom zadržava se dosadašnji model uređivanja prava zaposlenih u javnom zdravstvu, a uvedena su i nova poboljšana prava radnika.
Detaljnije o novinama koje donosi novi Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva pročitajte u članku dr.sc. Marije Zuber u  Riznici broj 12/2011.