Proračun i proračunski korisnici
Objavljen je novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

U Narodnim novinama broj 6 od 13. siječnja 2012. godine objavljen je novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave kojim se propisuje način i provedba izobrazbe te uvjeti za izdavanje i obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Certifikat se po novom Pravilniku, izdaje na tri godine od datuma uspješnog polaganja  pisanog ispita.  Uvjet za pristupanje ispitu je završeni specijalistički program izobrazbe u području javne nabave u trajanju 50 sati kojega provode ovlaštene osobe – nositelji programa.

Osobe s važećim certifikatom moraju se u razdoblju od tri godine od početka valjanosti važećeg certifikata  redovito usavršavati pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajnju od najmanje 32 nastavna sata.
 
Programi usavršavanja provode se u obliku  poludnevnih (4 nastavna sata), jednodnevnih (8 nastavnih sati) ili dvodnevnih (16 nastavnih sati) programa u obliku predavanja i/ili radionica, a smiju ih provoditi nositelji programa. Svakom polazniku programa usavršavanja nositelj programa mora izdati potvrdu o pohađanju koje se prilažu zahtjevu za obnavljanje certifikata.

Potvrde o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave izdane prema “staroj”Uredbi o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave (Narodne novine broj 43/09.) smatraju se važećim certifikatima novog Pravilnika pri čemu se datumom početka valjanosti certifikata smatra satum stupanja na snagu novog Pravilnika, dakle 13. siječnja 2012. godine.

HZRIF, kao ovlašteni nositelj programa, će i nadalje će provoditi specijalističke programe izobrazbe u području javne nabave u trajanju 50 sati kao i programe redovitog usavršavanja, kao uvjeta za produženje certifikata.
O provođenju  programa izobrazbe i redovitog usavršavanja obaviještavati ćemo Vas na našoj web stranici:  www.rif.hr.