Proračun i proračunski korisnici
Objavljen je novi Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)

U Narodnim novinama broj 6 od 13. siječnja 2012. godine objavljen je novi Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV). Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) se sastoji od glavnog rječnika i dodatnog rječnika.

Naručitelji u objavi javne nabave navode jednu ili više brojčanih oznaka glavnog rječnika  koje najbolje odgovaraju predmetu nabave, a za podrobniji opis predmeta nabave mogu se koristiti alfanumeričkim oznakama dodatnog rječnika.