Proračun i proračunski korisnici
Tko je obvezan izraditi Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola?

U skladu s odredbama novog Pravilnika svi korisnici proračuna u obvezi su planirati aktivnosti na uspostavi i razvoju financijskog upravljanja i kontrola, s tim da se uzimaju u obzir izrada dva dokumenta:
-    Plan uspostave financijskog upravljanja i kontrola
-    Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti (prilog uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti).

Novim Pravilnikom propisano je da Plan uspostave i razvoja financijskog  upravljanja i kontrola moraju izraditi:
      -     središnja tijela državne uprave
-    izvanproračunski korisnici državnog proračuna
-    županije i grad Zagreb
-    županijska središta
-    veliki gradovi iznad 35 000 stanovnika.

Obveznici izrade Plan za tekuću godinu dostavljaju Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija do 31. ožujka tekuće godine.

Ostali, manji korisnici proračuna nisu u obvezi donijeti oba Plana obzirom da se kroz Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti i Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, koji se trebaju donijeti svake godine, traži sveobuhvatna analiza potrebna za sagledavanje stanja u području sustava financijskog upravljanja i kontrola i planiranja aktivnosti za poboljšanje sustava.