Proračun i proračunski korisnici
Objavljen je novi Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru

U Narodnim novinama broj 130/2011. objavljen je novi Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru. Novim Pravilnikom se izravno povezuju odredbe Zakona o fiskalnoj odgovornosti s obvezama iz Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.
O razlozima donošenja novog Pravilnika i izmjenama u odnosu na do sada važeći Pravilnik pročitajte u Riznici broj 12/2011.