Proračun i proračunski korisnici
Prezentacije sa seminara „Sastavljanje financijskih izvještaja proračuna“

Godišnji financijski izvještaji - preuzmite
Utvrđivanje i raspodjela rezultata - preuzmite
Izjava o fiskalnoj odgovornosti i proračunska pravila - preuzmite
Aktualnosti u javnoj nabavi - preuzmite
Obračun plaća, prijava poreza na dohodak i PDV-K- preuzmite