Proračun i proračunski korisnici
Rok važenja „starih“ certifikata temeljem završenog specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave

Sukladno čl. 36.st.1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave ( Nar. nov., br. 6/12.) koji je stupio na snagu 13. siječnja 2012. godine,  Potvrde o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave izdane sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave (»Narodne novine«, broj 43/09) smatraju se certifikatima prema novom Pravilniku, pri čemu se datumom početka valjanosti certifikata smatra datum stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
Shodno navedenome, dobivene Potvrde o završenom programu izobrazbe u području javne nabave po „starom“ Zakonu i Uredbi,  vrijede od 13. siječnja 2012. godine do 12. siječnja 2015. godine.