Proračun i proračunski korisnici
Objavljena je Uredba o objavama javne nabave

U Narodnim novinama broj 10 od 23. siječnja 2012. godine objavljena je Uredba o objavama javne nabave. Ovom Uredbom propisuju se vrijednosti europskih pragova, izgled i sadržaj standardnih obrazaca za objave javne nabave te način i uvjeti njihova objavljivanja.
Sukladno novoj Uredbi, vrijednosti europskih pragova koji se primjenjuju za javne naručitelje iznose:

1. 130.000 eura za ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama koje sklapaju te natječaje koje provode državna tijela Republike Hrvatske iz članka 5. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (dalje u tekstu: Zakon);

2. 200.000 eura – za ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama koje sklapaju te natječaje koje provode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 5. stavka 1. točke 2. Zakona i pravne osobe iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona, i za ugovore o javnim uslugama koje sklapaju te natječaje koje provode svi javni naručitelji za usluge istraživanja i razvoja iz kategorije 8. Dodatka II. A Zakona, telekomunikacijske usluge iz kategorije 5. Dodatka II. A Zakona čije su pozicije u CPV-u ekvivalentne brojevima nomenklature CPC 7524, 7525 i 7526 i/ili za usluge iz Dodatka II. B Zakona;

3. 5.000.000 eura za ugovore o javnim radovima i koncesije za javne radove.
Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od naprijed navedenih vrijednosti europskih pragova predstavlja nabavu male vrijednosti.

Vrijednosti europskih pragova koje se primjenjuju na sektorske naručitelje iznose:

1. 400.000 eura za ugovore o javnoj nabavi robe, ugovore o javnim uslugama i natječaje;

2. 5.000.000 eura za ugovore o javnim radovima.

Objave javne nabave objavljuju se na standardnim obrascima putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske kojega uspostavljaju, vode i održavaju »Narodne novine« d.d.
Objava javne nabave bit će objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske prvi idući radni dan od dana njena slanja pod uvjetom da je sastavljena i poslana na objavljivanje do 18:00 sati.