Proračun i proračunski korisnici
Objavljena je Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

U Narodnim novinama broj 10 od 23. siječnja 2012. godine objavljena je Uredba kojom se uređuju ovlasti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave, način postupanja i druga bitna pitanja u vezi nadzora nad provedbom Zakona o javnoj nabavi. Središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave je Ministarstvo gospodarstva.

Ministarstvo gospodarstva nadzor provodi, uvidom u dokumentaciju, a u svrhu otklanjanja ili sprječavanja nepravilnosti koje mogu nastati ili su nastale kao posljedica povrede Zakona i podzakonskih propisa u području javne nabave.

Uredba propisuje da Ministarstvo gospodarstva smije započeti nadzor za vrijeme trajanja postupka javne nabave i nakon završetka postupka javne nabave, a najkasnije tri godine od njegova završetka.