Proračun i proračunski korisnici
Naručitelji su dužni objaviti izjavu o postojanju ili ne postojanju sukoba interesa

U kontekstu novog Zakona o javnoj nabavi, koji je usklađen s odredbama novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj: 26/2011) predstavnici naručitelja dužni su potpisati izjavu o postojanju ili ne postojanju sukoba interesa u smislu njihova odnosa ili odnosa s njima povezanih osoba s gospodarskim subjektima.

Temeljem tih izjava, naručitelj je obvezan:

1. na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje. Ukoliko naručitelj ne posjeduje internetske stranice, navedeni popis dužan je objaviti u svom službenom glasilu ili na oglasnoj ploči ili ga na drugi način učiniti stalno dostupnim zainteresiranoj javnosti,

2. u dokumentaciji za nadmetanje navesti popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu ovoga članka ili navesti da takvi subjekti ne postoje,

3. popis iz točke 1. stalno ažurirati u skladu s promjenama.
Ugovor sklopljen suprotno ovome članku ništetan je što je propisano u članku 176. Zakona.