Proračun i proračunski korisnici
Ovlašteni predstavnik naručitelja – u svim postupcima procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000 kuna

U provođenju svih postupaka procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000 kuna mora sudjelovati najmanje jedan predstavnik naručitelja s važećim certifikatom u području javne nabave. Ovlašteni predstavnici naručitelja, kao i prema važećem zakonu, mogu ali ne moraju biti zaposlenici naručitelja.
Provođenje postupaka javne nabave s predstavnicima koji ne udovoljavaju ovoj obvezi, Zakon u članku 182. označava kao prekršaj.