Proračun i proračunski korisnici
Obveza praćenja izvršenja ugovora i registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Naručitelj, i javni i sektorski, je obvezan voditi registar ugovora i okvirnih sporazuma te podatke iz registra ažurirati najmanje svakih šest mjeseci. Naručitelj je obvezan objaviti registar na internetskim stranicama. To ne trebaju biti njegove internetske stranice već je bitno da bude dostupan na internetu.
Podaci iz registra ugovora za pojedinačni ugovor o javnoj nabavi moraju biti dostupni u registru najmanje tri godine od datuma konačnog izvršenja tog ugovora.
Naručitelj ima obvezu nakon prve objave registra ugovora o javnoj nabavi Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva dostaviti podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen registar te joj dostaviti svaku kasniju izmjenu tih podataka. Ukoliko naručitelj nema mogućnost objave na internetskim stranicama, dostavit će svakih šest mjeseci u elektroničkom obliku ažurirane registre ugovora o javnoj nabavi Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva koja će ih objaviti na svojim internetskim stranicama, pri čemu je za točnost podataka odgovoran naručitelj.
Postupanje protivno navedenim obvezama sankcionirano je kao prekršaj u članku 182. Zakona.