O Sekciji internih revizora

O Sekciji internih revizora

Objava: 28.10.2016.

Na sjednici Glavnog odbora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika koja je održana 25. travnja 1998. osnovana je Sekcija internih revizora
Sekcija internih revizora predstavlja oblik dobrovoljnog udruživanja stručnjaka koji se bave internom revizijom i pravnih osoba u cilju promicanja i razvoja interne revizije. Osnovna pravila djelovanja Sekcije određena su kroz Pravila Sekcije internih revizora.
Tijela Sekcije internih revizora jesu Skupština, Predsjednik Sekcije, i Izvršni odbor. Skupština, kao najviše tijelo Sekcije sukladno Pravilima Sekcije, razmatra pitanja koja su od zajedničkog interesa za sve članove kao i pitanja koja predlaže Izvršni odbor. O tim pitanjima Skupština zauzima stavove, donosi zaključke, smjernice i odluke. Sekciju predstavlja predsjednik Sekcije. Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine i čine ga čine predsjednik i šest člana. 

Na Skupštini Sekcije internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika održanoj 2001. godine usvojeni su Kodeksi profesionalne etike Sekcije internih revizora.
Sukladno Pravilima Sekcije internih revizora temeljne aktivnosti Sekcije jesu  organiziranje Programa stručnog usavršavanja za zvanje ovlašteni interni revizor za svoje članove. Ovo stručno usavršavanje provodi se sukladno Pravilniku o programu i načinu polaganja stručnog ispita za stjecanje zvanja ovlašteni interni revizor. Od 1998. godine Sekcija internih revizora organizira i godišnje savjetovanje Interna revizija i kontrola


RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA NOVO!
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE NOVO!
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi NOVO!
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE NOVO!
Zatvori
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Cijena: 200,00
 i  »
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Zatvori
PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020.
Cijena: 150,00
 i  »
PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020. NOVO!
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame