Program stručnoga usavršavanja za OVLAŠTENOGA INTERNOG REVIZORA

Program stručnoga usavršavanja za OVLAŠTENOGA INTERNOG REVIZORA

Objava: 2.10.2018.

Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
najavljuje 21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

1.    Opći dio            15. - 20. listopada 2018.
   
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
2.    Posebni dio     05. - 10. studenoga 2018. 
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
3.    Ispit                   07. - 08. prosinca 2018.


Program stručnoga usavršavanja za OVLAŠTENOGA INTERNOG REVIZORA uključuje opći i posebni dio predavanja te pismeni ispit. Nakon položenog pismenog ispita, ovisno o izabranom području specijalizacije, stječe se zvanje OVLAŠTENI INTERNI REVIZOR – specijalist za područje:
        -    banaka i financijskih institucija,
        -     gospodarstva ili
        -     informacijskih sustava.

15. - 20. listopada 2018. 
  OPĆI DIO (60 sati)    

- od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (stanka za ručak od 13,00 do 14,00)
1.    RAČUNOVODSTVO
2.    REVIZIJA
3.    FINANCIJSKO UPRAVLJANJE
4.    PRAVO DRUŠTAVA
5.    ORGANIZACIJA I MENADŽMENT

05. - 10. studenoga 2018. POSEBNI DIO moduli A, B, C (60 sati)
- od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (stanka za ručak od 13,00 do 14,00)
    
A)   BANKE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE
1.    BANKARSTVO I FINANCIJSKE INSTITUCIJE
2.    RAČUNOVODSTVO BANAKA I FINANCIJSKIH INSTITUCIJA
3.    INTERNA REVIZIJA U BANKAMA I FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA
 
B)   GOSPODARSTVO     
1.    TROŠKOVNO I UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
2.    FINANCIJSKORAČUNOVODSTVO
3.    INTERNA REVIZIJA U GOSPODARSTVU
   
C)   INFORMACIJSKI SUSTAVI     
1.    UPRAVLJANJE INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA
2.    KONTROLA I REVIZIJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA
3.    INTERNA REVIZIJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA
 
UVJETI ZA PRISTUPANJE ISPITU:
1.    završeni preddiplomski, diplomski ili integrirani sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ili ostvarenih najmanje 180 ECTS-a i
2.    tri godine radnog iskustva na poslovima računovodstva, financija, revizije, interne revizije, kontrole ili kontrolinga.

ISPIT:
Certifikat se izdaje nakon položenog pismenog ispita.
OPĆI DIO - 07. prosinca 2018.  
POSEBNI DIO - 08. prosinca 2018.
-    Minimalni prag prolaznosti koje je potrebno ostvariti na pismenom ispitu:  interna revizija: 70%, ostale discipline: 60%

Priznavanje drugih certifikata (uz polaganje razlikovnog gradiva):
-    ovlašteni porezni savjetnik (Hrvatska komora poreznih savjetnika)
-    ovlašteni revizor (Hrvatska revizorska komora)
-    ovlašteni državni revizor (Državni ured za reviziju RH)
-    ovlašteni unutarnji revizor u javnom sektoru (Ministarstvo financija RH)
-    ovlašteni računovođa (HURE)
-    priznavanje srodnih kolegija na završenim znanstvenim ili specijalističkim poslijediplomskim studijima ekonomskog smjera uz polaganje razlikovnog gradiva
-    ovlašteni interni revizor Instituta internih revizora (the Institute of Internal Auditors’ certified internal auditor)
      
Naknada i uplata:

-    za stručno usavršavanje i polaganje ispita za ovlaštenog internog revizora
-    iznosi 6.500,00 kuna + PDV, a za polaznike s priznatim certifikatima ili završenim znanstvenim ili specijalističkim poslijediplomskim studijem 4.500,00 + PDV

Naknada se uplaćuje prije početka predavanja na Hrvatsku zajednicu računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb
IBAN: HR1423600001101241118; OIB: 75508100288
MOGUĆNOST PLAĆANJA U RATAMA UZ SKLAPANJE UGOVORA
- prijave se primaju do 1. listopada 2018.

INFORMACIJE I PRIJAVE: www.rif.hr
HZRIF; ZAGREB, Jakova Gotovca 1; tel: +385 01 4686 500, 01 4686 505; fax: 01 4686 497; e-mail: zpervan@rif.hr
ORIGINALE DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE PRIJAVNICI POTREBNO JE DONIJETI NA UVID do 5. listopada 2018. u HZRIF, J. Gotovca 1/II

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame