Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

Simpoziji

Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

najavljuje 21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

1.    Opći dio           15. - 20. listopada 2018.
   
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
2.    Posebni dio    05. - 10. studenoga 2018. 
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
3.    Ispit                  07. - 08. prosinca 2018.

Program stručnoga usavršavanja za OVLAŠTENOGA INTERNOG REVIZORA uključuje opći i posebni dio predavanja te pismeni ispit. Nakon položenog pismenog ispita, ovisno o izabranom području specijalizacije, stječe se zvanje OVLAŠTENI INTERNI REVIZOR – specijalist za područje:
        -    banaka i financijskih institucija,
        -     gospodarstva ili
        -     informacijskih sustava.

15 - 20. listopada 2018. 
  OPĆI DIO (60 sati)    

- od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (stanka za ručak od 13,00 do 14,00)
1.    RAČUNOVODSTVO
2.    REVIZIJA
3.    FINANCIJSKO UPRAVLJANJE
4.    PRAVO DRUŠTAVA
5.    ORGANIZACIJA I MENADŽMENT

05. - 10. studenoga 2018. POSEBNI DIO moduli A, B, C (60 sati)
- od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (stanka za ručak od 13,00 do 14,00)
    
A)   BANKE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE
1.    BANKARSTVO I FINANCIJSKE INSTITUCIJE
2.    RAČUNOVODSTVO BANAKA I FINANCIJSKIH INSTITUCIJA
3.    INTERNA REVIZIJA U BANKAMA I FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA
 
B)   GOSPODARSTVO     
1.    TROŠKOVNO I UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
2.     FINANCIJSKORAČUNOVODSTVO
3.     INTERNA REVIZIJA U GOSPODARSTVU
   
C)   INFORMACIJSKI SUSTAVI     
1.    UPRAVLJANJE INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA
2.     KONTROLA I REVIZIJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA
3.     INTERNA REVIZIJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA
 
UVJETI ZA PRISTUPANJE ISPITU:
1.    završeni preddiplomski, diplomski ili integrirani sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ili ostvarenih najmanje 180 ECTS-a i
2.    tri godine radnog iskustva na poslovima računovodstva, financija, revizije, interne revizije, kontrole ili kontrolinga.

ISPIT:
Certifikat se izdaje nakon položenog pismenog ispita.
OPĆI DIO - 07. prosinca 2018.  
POSEBNI DIO - 08. prosinca 2018.
-    Minimalni prag prolaznosti koje je potrebno ostvariti na pismenom ispitu:  interna revizija: 70%, ostale discipline: 60%

Priznavanje drugih certifikata (uz polaganje razlikovnog gradiva):
-    ovlašteni porezni savjetnik (Hrvatska komora poreznih savjetnika)
-    ovlašteni revizor (Hrvatska revizorska komora)
-    ovlašteni državni revizor (Državni ured za reviziju RH)
-    ovlašteni unutarnji revizor u javnom sektoru (Ministarstvo financija RH)
-    ovlašteni računovođa (HURE)
-    priznavanje srodnih kolegija na završenim znanstvenim ili specijalističkim poslijediplomskim studijima ekonomskog smjera uz polaganje razlikovnog gradiva
-    ovlašteni interni revizor Instituta internih revizora (the Institute of Internal Auditors’ certified internal auditor)
      
Naknada i uplata:

-    za stručno usavršavanje i polaganje ispita za ovlaštenog internog revizora
-    iznosi 6.500,00 kuna + PDV, a za polaznike s priznatim certifikatima ili završenim znanstvenim ili specijalističkim poslijediplomskim studijem 4.500,00 + PDV

Naknada se uplaćuje prije početka predavanja na Hrvatsku zajednicu računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb
IBAN: HR1423600001101241118; OIB: 75508100288
MOGUĆNOST PLAĆANJA U RATAMA UZ SKLAPANJE UGOVORA
- prijave se primaju do 1. listopada 2018.

INFORMACIJE I PRIJAVE: www.rif.hr
HZRIF; ZAGREB, Jakova Gotovca 1; tel: +385 01 4686 500, 01 4686 505; fax: 01 4686 497; e-mail: zpervan@rif.hr
ORIGINALE DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE PRIJAVNICI POTREBNO JE DONIJETI NA UVID do 5. listopada 2018. u HZRIF, J. Gotovca 1/II.

Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

21. Savjetovanje INTERNA REVIZIJA I KONTROLA

Radionice

Primošten, Hotel Zora, 27. - 29. rujna 2018.

JAVNA NABAVA U FOKUSU INTERNE REVIZIJE

Radionice

Zagreb, 24. rujna 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

PLANIRANJE ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021. ZA PRORAČUNE I PRORAČUNSKE KORISNIKE JLP(R)S, DODACI NA PLAĆU I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA III. KVARTAL I OSTALE AKTUALNOSTI U SUSTAVU PRORAČUNA

Seminari

25. rujna 2018.

ČAKOVEC

Hotel PARK, Ul. Zrinsko Frankopanska 14,

26. rujna 2018.

SPLIT

HOTEL ATRIUM, Ul. Domovinskog rata 49

27. rujna 2018.

ZADAR

HOTEL KOLOVARE, Bože Peričića 14

1. listopada 2018.

OSIJEK

HOTEL OSIJEK, Šamačka 4

2. listopada 2018.

ZAGREB

HOTEL SHERATON, Kneza Borne 2

3. listopada 2018.

PULA

HOTEL HISTRIA, Verudela 17

4. listopada 2018.

RIJEKA

HOTEL JADRAN, Šetalište XIII divizije 46


početak u 9,30 sati u svim gradovima
očekivano trajanje do 15,00 sati


NOVI ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA (Nar. nov., br. 108/17.)

Radionice

25. rujna 2018. - POPUNJENO
15. listopada 2018.

dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati
očekivano trajanj radionice 6 sati


NOVI ZAKON O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA I OSTALI PROPISI

Radionice

OSIJEK, 26. rujna 2018. (srijeda)

Udruga RFD Osijek, Osijek Šet.k.F.Šepera 13/II

početak 9,30 sati

PDV NA ISPORUKE DOBARA I USLUGA UNUTAR EU I DRUGA AKTUALNA PITANJA OBRAČUNA PDV-a

Radionice

Zagreb, 26. rujna 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)
      
početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Cijena: 200,00
 i  »
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame