Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

OBRAČUN PLAĆE I AKTUALNOSTI U POREZNIM PROPISIMA U 2018. GODINI

Seminari

Datum Mjesto Adresa
08.01.2018. OSIJEK HOTEL OSIJEK, Šamačka 4
09.01.2018. ZAGREB HOTEL SHERATON, Kneza Borne 2
10.01.2018. PULA HOTEL PARK PLAZA HISTIRA, Verudela 17
11.01.2018. RIJEKA HOTEL JADRAN, Šetalište XIII DIVIZIJE 46
12.01.2018. ČAKOVEC KATOLIČKI DOM, Franjevački trg 1
15.01.2018. SPLIT HOTEL PARK, Hatzeov perivoj 3

početak u svim gradovima u 9,30 sati

Program seminara:

1. Obračun plaća u 2018. godini
- iznos minimalne plaće za 2018. godinu
- kada se mora uvećati propisani iznos minimalne plaće
- uvjeti uz koje poslodavci plaćaju umanjene doprinose na minimalnu plaću
- osnovice za obračun doprinosa za 2018. godinu
- najniža osnovica za plaćanje doprinosa za članove uprave i izvršne direktore i iskazivanje podataka u obrascu JOPPD
- olakšice u plaćanju doprinosa
- tko se smatra uzdržavanim članovima obitelji u 2018. godini
- izdavanje i dostavljanje obrasca PK elektroničkim putem
- promjene podataka o uzdržavanim članovima obitelji u obrascu PK
- podjela osobnog odbitka u slučaju istovremenog rada kod više poslodavaca
- utvrđivanje plaće u naravi u slučaju korištenja službenog automobila u privatne svrhe u 2018. godini

2. Izmjena Pravilnika o porezu na dohodak
- novine vezane uz neoporezive primitke fizičkih osoba
- proširen obuhvat podataka koji se iskazuju u INO – DOH obrascu
- propisan oblik novog obrasca INO – IZJAVA
- ostale izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

3. Izmjene Pravilnika o doprinosima

4. Godišnji obračun poreza na dohodak
- novine u provođenju posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2017. godinu
- tko mora podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak

5. Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja u 2017. godini
- ispravak pogrešaka u obračunima tijekom godine
- usklađenja kod podjele pretporeza
- ispravak pogrešaka kod stjecanja dobara te isporuke unutar EU
- ispravak pretporeza za gospodarska dobra i zalihe dobara

6. izmjene Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2018. godine
- odbitak pretporeza kod troškova sredstava za osobni prijevoz
- evidentiranje nabavne vrijednosti osobnih automobila
- sredstva za osobni prijevoz nabavne vrijednosti iznad 400.000 kn
- sredstva za osobni prijevoz kod kojih je dopušten odbitak pretporeza u ukupnom iznosu
- obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu strojeva i opreme
- povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a

7. Izmjene Pravilnika o PDV-u

8. Načela oporezivanja porezom na dobit
- računovodstveno načelo
- novčano načelo
- paušalno oporezivanje porezom na dobit

9. Izmjene u priznavanju dijela porezno priznatog i nepriznatog troška prijevoznih sredstava
- troškovi koji se u cijelosti porezno priznaju
- troškovi koji se djelomično porezno priznaju

10. Novosti pri provođenju ovrhe
- ovrha po vjerodostojnoj ispravi, ovrha na novčanim sredstvima, zadužnice i bjanko zadužnice
- ovrha na plaći, izuzimanja od ovrhe, ograničenja ovrhe, mogućnosti isplate na zaštićeni račun, prednosni red,  zapljena po pristanku dužnika
- kako zaštititi radnika ili osobu koja prima drugi dohodak prema posebnim propisima, odgovornost poslodavca

11. Pitanja i odgovori

Predavači: savjetnici - urednici u HZRIF-u
Literatura: zbirka prezentacija predavača
Naknada: 650,00 kn, svaki sljedeći iz istog društva (poduzeća, obrta, ustanove i slično) 550,00 kn (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: HZ RIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, OIB: 75508100288
Informacije: 01/4686 - 500, 4686 - 502; telefax: 01/4686 - 496; e-mail: pretplata@rif.hr

Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

Simpoziji

Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

najavljuje 21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

1.    Opći dio           15. - 20. listopada 2018.
   
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
2.    Posebni dio    05. - 10. studenoga 2018. 
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
3.    Ispit                  07. - 08. prosinca 2018.

ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA (primjeri, zadaci i vježbe prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu)

Edukacije

stručno usavršavanje

U Zagrebu, 15. -  19. listopada 2018.g.

Dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/IV, Zagreb

svaki dan od 9,00 - 16,00 sati

UPUTE ZA IMPLEMENTACIJU OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

Radionice

Zagreb, 24. listopada 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 12,45 sati

Implementacija eRačuna i utjecaj na poslovne procese u poduzećima

Edukacije

Ustanova „Računovodstvo i financije“ organizira edukacijuZAGREB, 25. listopada 2018. - POPUNJENO
ZAGREB, 26. listopada 2018. 


Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/IV (kod Kvaternikovog trga) 

Početak u 9,30 sati

Trajanje: 4 školska sata

PRIJEVOZNIČKA DJELATNOST – OBRAČUN PDV-a I RADNI ODNOSI

Radionice

Zagreb, 25. listopada 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)
       
početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

Dani računovodstva u RiF-u

Radionice

Zagreb, 06. - 09.studenoga 2018. 

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje svaki dan do 15,00 sati

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame