Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

OBRAČUN PLAĆE I AKTUALNOSTI U POREZNIM PROPISIMA U 2018. GODINI

Seminari

Datum Mjesto Adresa
08.01.2018. OSIJEK HOTEL OSIJEK, Šamačka 4
09.01.2018. ZAGREB HOTEL SHERATON, Kneza Borne 2
10.01.2018. PULA HOTEL PARK PLAZA HISTIRA, Verudela 17
11.01.2018. RIJEKA HOTEL JADRAN, Šetalište XIII DIVIZIJE 46
12.01.2018. ČAKOVEC KATOLIČKI DOM, Franjevački trg 1
15.01.2018. SPLIT HOTEL PARK, Hatzeov perivoj 3

početak u svim gradovima u 9,30 sati

Program seminara:

1. Obračun plaća u 2018. godini
- iznos minimalne plaće za 2018. godinu
- kada se mora uvećati propisani iznos minimalne plaće
- uvjeti uz koje poslodavci plaćaju umanjene doprinose na minimalnu plaću
- osnovice za obračun doprinosa za 2018. godinu
- najniža osnovica za plaćanje doprinosa za članove uprave i izvršne direktore i iskazivanje podataka u obrascu JOPPD
- olakšice u plaćanju doprinosa
- tko se smatra uzdržavanim članovima obitelji u 2018. godini
- izdavanje i dostavljanje obrasca PK elektroničkim putem
- promjene podataka o uzdržavanim članovima obitelji u obrascu PK
- podjela osobnog odbitka u slučaju istovremenog rada kod više poslodavaca
- utvrđivanje plaće u naravi u slučaju korištenja službenog automobila u privatne svrhe u 2018. godini

2. Izmjena Pravilnika o porezu na dohodak
- novine vezane uz neoporezive primitke fizičkih osoba
- proširen obuhvat podataka koji se iskazuju u INO – DOH obrascu
- propisan oblik novog obrasca INO – IZJAVA
- ostale izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

3. Izmjene Pravilnika o doprinosima

4. Godišnji obračun poreza na dohodak
- novine u provođenju posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2017. godinu
- tko mora podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak

5. Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja u 2017. godini
- ispravak pogrešaka u obračunima tijekom godine
- usklađenja kod podjele pretporeza
- ispravak pogrešaka kod stjecanja dobara te isporuke unutar EU
- ispravak pretporeza za gospodarska dobra i zalihe dobara

6. izmjene Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2018. godine
- odbitak pretporeza kod troškova sredstava za osobni prijevoz
- evidentiranje nabavne vrijednosti osobnih automobila
- sredstva za osobni prijevoz nabavne vrijednosti iznad 400.000 kn
- sredstva za osobni prijevoz kod kojih je dopušten odbitak pretporeza u ukupnom iznosu
- obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu strojeva i opreme
- povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a

7. Izmjene Pravilnika o PDV-u

8. Načela oporezivanja porezom na dobit
- računovodstveno načelo
- novčano načelo
- paušalno oporezivanje porezom na dobit

9. Izmjene u priznavanju dijela porezno priznatog i nepriznatog troška prijevoznih sredstava
- troškovi koji se u cijelosti porezno priznaju
- troškovi koji se djelomično porezno priznaju

10. Novosti pri provođenju ovrhe
- ovrha po vjerodostojnoj ispravi, ovrha na novčanim sredstvima, zadužnice i bjanko zadužnice
- ovrha na plaći, izuzimanja od ovrhe, ograničenja ovrhe, mogućnosti isplate na zaštićeni račun, prednosni red,  zapljena po pristanku dužnika
- kako zaštititi radnika ili osobu koja prima drugi dohodak prema posebnim propisima, odgovornost poslodavca

11. Pitanja i odgovori

Predavači: savjetnici - urednici u HZRIF-u
Literatura: zbirka prezentacija predavača
Naknada: 650,00 kn, svaki sljedeći iz istog društva (poduzeća, obrta, ustanove i slično) 550,00 kn (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: HZ RIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, OIB: 75508100288
Informacije: 01/4686 - 500, 4686 - 502; telefax: 01/4686 - 496; e-mail: pretplata@rif.hr

Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

KOLEKTIVNI UGOVORI ZA DRŽAVNE I JAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE, PLAĆE I NAKNADE, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.G. I DRUGE AKTUALNOSTI U SUSTAVU PRORAČUNA

Seminari

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika organizira seminar
za proračunske korisnike i JLP(R)S

Datum Mjesto Adresa
15.01.2018. ČAKOVEC Udruga RFD Međimurje, I. Mažuranića 2/II
16.01.2018. ZADAR Hotel Kolovare, B.Peričića 14
17.01.2018. SPLIT HOTEL PARK, Hatzeov perivoj 3
18.01.2018. OSIJEK HOTEL OSIJEK, Šamačka 4
19.01.2018. ZAGREB HOTEL SHERATON, Kneza Borne 2
22.01.2018. RIJEKA HOTEL JADRAN, Šetalište XIII DIVIZIJE 46
23.01.2018. PULA HOTEL PULA, Sisplac 31

početak u svim gradovima u 9,30 satiNOVI ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA (Nar. novine, br. 108/17)

Radionice

ZAGREB, 23. siječnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


ČAKOVEC, 26. siječnja 2018.
Dvorana URFD Čakovec, I. Mažuranića 2/II

Početak u 9,30 sati

AKTUALNOSTI U POSLOVANJU DJEČJIH VRTIĆA

Radionice

Zagreb, 24. siječnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

INTERNO I EKSTERNO VREDNOVANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE

Radionice

Zagreb, 25. siječnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

KORIŠTENJE OSOBNIH AUTOMOBILA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ U PRIVATNE I SLUŽBENE SVRHE - PLAĆA I DRUGI DOHODAK U NARAVI

Radionice

Zagreb, 25. siječnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA (OD UZNEMIRAVANJA, SPOLNOG UZNEMIRAVANJA OD MOBINGA I OD STRESA NA RADU)

Radionice

Zagreb, 29. siječnja 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA NOVO!
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE NOVO!
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi NOVO!
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE NOVO!
Zatvori
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Cijena: 200,00
 i  »
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Zatvori
PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020.
Cijena: 150,00
 i  »
PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020. NOVO!
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame