Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

KOLEKTIVNI UGOVORI ZA DRŽAVNE I JAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE, PLAĆE I NAKNADE, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.G. I DRUGE AKTUALNOSTI U SUSTAVU PRORAČUNA

Seminari

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika organizira seminar
za proračunske korisnike i JLP(R)S

Datum Mjesto Adresa
15.01.2018. ČAKOVEC Udruga RFD Međimurje, I. Mažuranića 2/II
16.01.2018. ZADAR Hotel Kolovare, B.Peričića 14
17.01.2018. SPLIT HOTEL PARK, Hatzeov perivoj 3
18.01.2018. OSIJEK HOTEL OSIJEK, Šamačka 4
19.01.2018. ZAGREB HOTEL SHERATON, Kneza Borne 2
22.01.2018. RIJEKA HOTEL JADRAN, Šetalište XIII DIVIZIJE 46
23.01.2018. PULA HOTEL PULA, Sisplac 31

početak u svim gradovima u 9,30 satiPROGRAM:

0. IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU - dopuna pograma

1. IZMIJENJENA PRAVA U NOVIM KOLEKTIVNIM UGOVORIMA JAVNOG SEKTORA

- razdoblje primjene KU sklopljenih krajem 2017.
- pravilo pogodnosti pri ostvarivanju prava u državnim u odnosu na javne službe
- osnovica za plaće i dodaci na plaće; koji dodaci se isključuju
- naknada troškova mjesnog i međumjesnog prijevoza – tko ostvaruje pravo, visina
- kada radnik ima pravo na 1,00 kn po km; troškovi tunelarine i mostarine
- naknada za udaljenost veću od 100 km
- povoljnije pravo za radnike s navršenih 61 godinu
- kada umanjenje mjesečne naknade; način izračunavanja umanjenja
- iskazivanje naknade za prijevoz u obrascu JOPPD
- je li naknada za prijevoz u svim slučajevima neoporeziva
- pravo na dnevnicu i/ili pravo na terenski dodatak; veza s poreznim propisima
- jubilarne nagrade; proširena definicija neprekidnog rada
- potpore i pomoći
- godišnji odmor, regres, božićnica, darovi djeci
- otpremnine

2. NOVINE U PROPISIMA O POREZU NA DOHODAK I DRUGE AKTUALNOSTI
- najniža i najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa od 1. siječnja 2018.
- koje okolnosti produžuju korištenje olakšica u plaćanju doprinosa
- minimalna plaća i obračun doprinosa od 1. siječnja 2018.
- PK kartica od 1. siječnja 2018.
- koje osobe više ne mogu biti uzdržavani članovi obitelji
- podjela osobnog odbitka između više isplatitelja
- dostavljanje IP kartica i potvrda o drugom dohotku
- za koje primitke treba dostaviti obrazac INO-DOH; iskazivanje podataka; rokovi
- ispravci i nadopune obrasca INO-DOH
- novi obrazac INO-IZJAVA
- kada se smatra da je prehrana osigurana na teret poslodavca
- dnevnice za službena putovanja u inozemstvo; visina; obračun
- novi neoporezivi primici
- godišnji obračun poreza na dohodak u posebnom postupku koji provodi PU

3. UTVRĐIVANJE REZULTATA, OBVEZNA KOREKCIJA I ZAKLJUČNA KNJIŽENJA
- utvrđivanje rezultata po aktivnostima i izvorima financiranja
- zaključna knjiženja i prebijanje viškova i manjkova po istim aktivnostima
- obvezna korekcija rezultata - kada se provodi
- osnovni računi za knjigovodstveno evidentiranje korekcije rezultata
- iskazivanje prenesenih viškova i manjkova iz prethodnih godina u obrascu PR-RAS
- uspoređivanje rezultata u obrascu PR-RAS i Bilanci

4. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017. GODINU
- Okružnica za razdoblje 1.siječnja do 31. prosinca 2017.g.
- Napomene kod popunjavanja financijskih izvještaja s primjerima: Bilanca, PR-RAS, Obveze, RAS-funkcijski, P-VRIO, Bilješke

5. PLANIRANJE NABAVE PREMA NOVOM PRAVILNIKU
- obvezni sadržaj plana nabave
- određivanje brojčane oznake CPV
- izmjene i dopune plana nabave
- povezanost plana nabave s proračunom ili financijskim planom
- povezivanje sa fiskalnom odgovornosti i Zakonom o proračunu
- problem nedostatka osiguranih/ planiranih sredstava u planu nabave, proračunu i financijskom planu
- kako isplanirati okvirni sporazum u sljedećim godinama
- bitne odrednice stupanja na snagu Pravilnika – 1.1.2018. godine
- prekršajna odgovornost naručitelja za planiranje

6. OBJAVA PLANA NABAVE U EOJN
- obaveza objavljivanja plana nabave
- treba li objaviti plan nabave za 2018. godinu na internetskim stranicama
- kako izgleda standardizirani oblik plana nabave u EOJN RH
- kako se popunjava standardizirani oblik plana nabave
- plan nabave u excel tablicama
- postupak učitavanja i objave plana nabave u EOJN
- automatski prijenos podataka iz plana nabave u sustav
- pohrana objavljenih planova nabave

Predavači: mr. sc. Ivana Jakir - Bajo, Ministarstvo financije (samo u Zagrebu), dr. sc. Marija Zuber, mr. sc. Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić – savjetnice – urednice časopisa Računovodstvo i financije i Riznica
Literatura: zbirka prezentacija predavača
Naknada: 650,00 kn, svaki sljedeći iz istog društva 550,00 kn (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: HZ RIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, OIB: 75508100288
Informacije: 01/4686 - 500, 4686 - 502; telefax: 01/4686 - 496; e-mail: pretplata@rif.hr

Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

Simpoziji

Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

najavljuje 21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

1.    Opći dio           15. - 20. listopada 2018.
   
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
2.    Posebni dio    05. - 10. studenoga 2018. 
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
3.    Ispit                  07. - 08. prosinca 2018.

ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA (primjeri, zadaci i vježbe prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu)

Edukacije

stručno usavršavanje

U Zagrebu, 15. -  19. listopada 2018.g.

Dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/IV, Zagreb

svaki dan od 9,00 - 16,00 sati

UPUTE ZA IMPLEMENTACIJU OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

Radionice

Zagreb, 24. listopada 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 12,45 sati

Implementacija eRačuna i utjecaj na poslovne procese u poduzećima

Edukacije

Ustanova „Računovodstvo i financije“ organizira edukacijuZAGREB, 25. listopada 2018. - POPUNJENO
ZAGREB, 26. listopada 2018. 


Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/IV (kod Kvaternikovog trga) 

Početak u 9,30 sati

Trajanje: 4 školska sata

PRIJEVOZNIČKA DJELATNOST – OBRAČUN PDV-a I RADNI ODNOSI

Radionice

Zagreb, 25. listopada 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)
       
početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

Dani računovodstva u RiF-u

Radionice

Zagreb, 06. - 09.studenoga 2018. 

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje svaki dan do 15,00 sati

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame