Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

AKTUALNOSTI U POSLOVANJU DJEČJIH VRTIĆA

Radionice

Zagreb, 24. siječnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

Program:
1.  Pravo prednosti pri zapošljavanju u dječjim vrtićima prema novom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

-    što donosi novi Zakon o hrvatskim braniteljima (NN 121/17.)
-    koje osobe ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema novom zakonu
-    kada i pod kojim uvjetima zaposleni hrvatski branitelji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju
-    novine vezane uz dostavljanje dokaze za ostvarivanje prava prednosti
-    obveze DV prilikom objavljivanja natječaja ili oglasa za zapošljavanje
-    prekršajne kazne – što se sve smatra prekršajem vezanim uz zapošljavanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji prema novom zakonu
-    novine vezane uz rok podnošenja žalbe i inspekcijski nadzor
-    fiskalne olakšice za poslodavce za zapošljavanje hrvatskih branitelja

2.   Ostala pitanja vezana uz zasnivanje radnog odnosa u DV

−    poticajne mjere zapošljavanja u 2018.god.
−    postupak zasnivanja radnog odnosa na neodređeno i određeno vrijeme
−    tko i na koji način donosi odluku o raspisivanju natječaja i sklapanju ugovora o radu
−    što tekst natječaja mora, a što ne može sadržavati, 
−    ugovaranje probnog rada – mora li se namjera ugovaranja probnog rada navesti u tekstu natječaja
−    testiranje kandidata
−    objava rezultata natječaja za zasnivanje radnog odnosa
−    stručno osposobljavanje za rad – prava i obveze, može li polaznik stručnog osposobljavanja raditi sam u odgojnoj skupini bez neposrednog nadzora mentora

3.  Prestanak radnog odnosa u DV -  novine Izmjena Zakona o radu od 28. 12. 2017.
-    načini prestanka radnog odnosa 
-    tko odlučuje o otkazu ugovora o radu u DV
-    koje novine vezane uz prestanak radnog odnosa donose Izmjene Zakona o radu (NN 127/17.)
-    redoviti otkazi ugovora o radu: poslovno uvjetovani otkaz, osobno uvjetovani otkaz, otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu
-    aktualna praksa Vrhovnog suda RH o redovitim i izvanrednim otkazima ugovora o radu,
-    izvanredni otkaz ugovora o radu i praska Vrhovnog suda o izvanrednim otkazima
-    neopravdani razlozi za otkaz
-    postupak (procedura) koji se mora poštivati prilikom otkazivanja ugovora o radu
-    način dostave odluke o otkazu radniku, što ako radnik ne želi preuzeti odluku
-    duljina trajanja otkaznih rokova,  što utječe na tijek i trajanje otkaznog roka  
-    kada dolazi do prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme 
-    sporazumni prestanak radnog odnosa – sadržaj sporazuma
-    obveze poslodavca u slučaju kada je kod radnika utvrđena djelomični gubitak radne sposobnosti, prava radnika
-    prestanak radnog odnosa kada radnik navrši 65 godina života i 15 godina staža: što se smatra zadnjim danom radnog odnosa, mora li se donositi odluka o otkazu ili prestanku radnog odnosa, što ako radnik nastavi raditi nakon što navrši 65 godina života
-    otkazivanje ugovora o radu od strane radnika

4.   Primjena Opće uredbe EU o zaštiti podataka u dječjim vrtićima
−    obveza primjene Opće uredbe o zaštiti podataka od 25. svibnja 2018.
−    što je Uredba i koga obvezuje
−    Vrtići kao obveznici primjene Uredbe
−    u čemu se sastoji obveza usklađenja s Uredbom
−    što se sve prema Uredbi smatra osobnim podatkom 
−    načela obrade osobnih podataka
−    tko je voditelj obrade i izvršitelj obrade osobnih podataka
−    službenik za zaštitu osobnih podataka – imenovanje, način rada, ovlasti u obveze – novine Uredbe u odnosu na Zakon o zaštiti osobnih podataka
−    pravna zaštita ispitanika – kada Dječji vrtić mora i na koji način tražiti suglasnost ispitanika (radnika, roditelja i trećih osoba) za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka
−    prekršajne kazne

Predavači: Tajana Zlabnik, odvjetnica i mr. Darko Terek, odvjetnik
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 700,00 kuna prvi sudionik, svaki sljedeći  600,00 kuna (uključuje: literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, OIB: 75508100288 ili gotovinom prije početka
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502;    telefax: 01/4686 - 496;    e-mail: pretplata@rif.hrOstali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

KOLEKTIVNI UGOVORI ZA DRŽAVNE I JAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE, PLAĆE I NAKNADE, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.G. I DRUGE AKTUALNOSTI U SUSTAVU PRORAČUNA

Seminari

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika organizira seminar
za proračunske korisnike i JLP(R)S

Datum Mjesto Adresa
15.01.2018. ČAKOVEC Udruga RFD Međimurje, I. Mažuranića 2/II
16.01.2018. ZADAR Hotel Kolovare, B.Peričića 14
17.01.2018. SPLIT HOTEL PARK, Hatzeov perivoj 3
18.01.2018. OSIJEK HOTEL OSIJEK, Šamačka 4
19.01.2018. ZAGREB HOTEL SHERATON, Kneza Borne 2
22.01.2018. RIJEKA HOTEL JADRAN, Šetalište XIII DIVIZIJE 46
23.01.2018. PULA HOTEL PULA, Sisplac 31

početak u svim gradovima u 9,30 satiNOVI ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA (Nar. novine, br. 108/17)

Radionice

ZAGREB, 23. siječnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


ČAKOVEC, 26. siječnja 2018.
Dvorana URFD Čakovec, I. Mažuranića 2/II

Početak u 9,30 sati

KORIŠTENJE OSOBNIH AUTOMOBILA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ U PRIVATNE I SLUŽBENE SVRHE - PLAĆA I DRUGI DOHODAK U NARAVI

Radionice

Zagreb, 25. siječnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

INTERNO I EKSTERNO VREDNOVANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE

Radionice

Zagreb, 25. siječnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA (OD UZNEMIRAVANJA, SPOLNOG UZNEMIRAVANJA OD MOBINGA I OD STRESA NA RADU)

Radionice

Zagreb, 29. siječnja 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

POREZNE PRIJAVE ZA 2017. GODINU I AKTUALNOSTI U POSLOVANJU OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA U 2018. GODINI

Radionice

Zagreb, 29. siječnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA NOVO!
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE NOVO!
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi NOVO!
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE NOVO!
Zatvori
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Cijena: 200,00
 i  »
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Zatvori
PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020.
Cijena: 150,00
 i  »
PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020. NOVO!
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame