Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

AKTUALNOSTI U POSLOVANJU DJEČJIH VRTIĆA

Radionice

Zagreb, 24. siječnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

Program:
1.  Pravo prednosti pri zapošljavanju u dječjim vrtićima prema novom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

-    što donosi novi Zakon o hrvatskim braniteljima (NN 121/17.)
-    koje osobe ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema novom zakonu
-    kada i pod kojim uvjetima zaposleni hrvatski branitelji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju
-    novine vezane uz dostavljanje dokaze za ostvarivanje prava prednosti
-    obveze DV prilikom objavljivanja natječaja ili oglasa za zapošljavanje
-    prekršajne kazne – što se sve smatra prekršajem vezanim uz zapošljavanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji prema novom zakonu
-    novine vezane uz rok podnošenja žalbe i inspekcijski nadzor
-    fiskalne olakšice za poslodavce za zapošljavanje hrvatskih branitelja

2.   Ostala pitanja vezana uz zasnivanje radnog odnosa u DV

−    poticajne mjere zapošljavanja u 2018.god.
−    postupak zasnivanja radnog odnosa na neodređeno i određeno vrijeme
−    tko i na koji način donosi odluku o raspisivanju natječaja i sklapanju ugovora o radu
−    što tekst natječaja mora, a što ne može sadržavati, 
−    ugovaranje probnog rada – mora li se namjera ugovaranja probnog rada navesti u tekstu natječaja
−    testiranje kandidata
−    objava rezultata natječaja za zasnivanje radnog odnosa
−    stručno osposobljavanje za rad – prava i obveze, može li polaznik stručnog osposobljavanja raditi sam u odgojnoj skupini bez neposrednog nadzora mentora

3.  Prestanak radnog odnosa u DV -  novine Izmjena Zakona o radu od 28. 12. 2017.
-    načini prestanka radnog odnosa 
-    tko odlučuje o otkazu ugovora o radu u DV
-    koje novine vezane uz prestanak radnog odnosa donose Izmjene Zakona o radu (NN 127/17.)
-    redoviti otkazi ugovora o radu: poslovno uvjetovani otkaz, osobno uvjetovani otkaz, otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu
-    aktualna praksa Vrhovnog suda RH o redovitim i izvanrednim otkazima ugovora o radu,
-    izvanredni otkaz ugovora o radu i praska Vrhovnog suda o izvanrednim otkazima
-    neopravdani razlozi za otkaz
-    postupak (procedura) koji se mora poštivati prilikom otkazivanja ugovora o radu
-    način dostave odluke o otkazu radniku, što ako radnik ne želi preuzeti odluku
-    duljina trajanja otkaznih rokova,  što utječe na tijek i trajanje otkaznog roka  
-    kada dolazi do prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme 
-    sporazumni prestanak radnog odnosa – sadržaj sporazuma
-    obveze poslodavca u slučaju kada je kod radnika utvrđena djelomični gubitak radne sposobnosti, prava radnika
-    prestanak radnog odnosa kada radnik navrši 65 godina života i 15 godina staža: što se smatra zadnjim danom radnog odnosa, mora li se donositi odluka o otkazu ili prestanku radnog odnosa, što ako radnik nastavi raditi nakon što navrši 65 godina života
-    otkazivanje ugovora o radu od strane radnika

4.   Primjena Opće uredbe EU o zaštiti podataka u dječjim vrtićima
−    obveza primjene Opće uredbe o zaštiti podataka od 25. svibnja 2018.
−    što je Uredba i koga obvezuje
−    Vrtići kao obveznici primjene Uredbe
−    u čemu se sastoji obveza usklađenja s Uredbom
−    što se sve prema Uredbi smatra osobnim podatkom 
−    načela obrade osobnih podataka
−    tko je voditelj obrade i izvršitelj obrade osobnih podataka
−    službenik za zaštitu osobnih podataka – imenovanje, način rada, ovlasti u obveze – novine Uredbe u odnosu na Zakon o zaštiti osobnih podataka
−    pravna zaštita ispitanika – kada Dječji vrtić mora i na koji način tražiti suglasnost ispitanika (radnika, roditelja i trećih osoba) za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka
−    prekršajne kazne

Predavači: Tajana Zlabnik, odvjetnica i mr. Darko Terek, odvjetnik
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 700,00 kuna prvi sudionik, svaki sljedeći  600,00 kuna (uključuje: literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, OIB: 75508100288 ili gotovinom prije početka
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502;    telefax: 01/4686 - 496;    e-mail: pretplata@rif.hrOstali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

53. simpozij HZRIF: FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE, REVIZIJA I KRIZNI FINANCIJSKI MENADŽMENT

Simpoziji

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
u suradnji s
Hrvatskom revizorskom komorom
organizira
53. simpozij


7. - 9. lipnja 2018. godine,
HOTEL “AURORA”, MALI LOŠINJ

PRIMJENA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA U TURISTIČKIM DJELATNOSTIMA (hotelima, turističkim agencijama)

Radionice

Zagreb, 02. svibnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 13,00 sati

PRIMJENA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI (GDPR)

Radionice

Zagreb, 02. svibnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

Korištenje osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz u privatne i službene svrhe - plaća i drugi dohodak u naravi

Radionice

Zagreb, 03. svibnja 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA (primjeri, zadaci i vježbe prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu)

Edukacije

U Zagrebu, 7. - 11. svibnja 2018. - POPUNJENO

Dvorana Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika, J. Gotovca 1/II. (kod Kvaternikovog trga)

Početak predavanja: svaki dan od 9 - 16 sati

Korištenje osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz u službene i privatne svrhe – plaća i drugi dohodak u naravi (Porezna obilježja primitka sezonskih radnika)

Seminari

3. 5. 2018. Zagreb, Dvorana HZRIF-a, Jakova Gotovca 1 
7. 5. 2018. Split,
Hotel Park, Hatzeov perivoj 3
9. 5. 2018. Osijek, Hotel Waldinger, Županijska 8.
22. 5. 2018. Rijeka, Hotel Bonavia, Dolac 4
23. 5. 2018. Pula, Hotel Park Plaza Histria, Verudela 17.

početak u 9,30 sati u svim gradovima

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Cijena: 200,00
 i  »
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020.
Cijena: 150,00
 i  »
PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020.
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU NOVO!
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame