Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

AKTUALNOSTI U POSLOVANJU DJEČJIH VRTIĆA

Radionice

Zagreb, 24. siječnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

Program:
1.  Pravo prednosti pri zapošljavanju u dječjim vrtićima prema novom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

-    što donosi novi Zakon o hrvatskim braniteljima (NN 121/17.)
-    koje osobe ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema novom zakonu
-    kada i pod kojim uvjetima zaposleni hrvatski branitelji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju
-    novine vezane uz dostavljanje dokaze za ostvarivanje prava prednosti
-    obveze DV prilikom objavljivanja natječaja ili oglasa za zapošljavanje
-    prekršajne kazne – što se sve smatra prekršajem vezanim uz zapošljavanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji prema novom zakonu
-    novine vezane uz rok podnošenja žalbe i inspekcijski nadzor
-    fiskalne olakšice za poslodavce za zapošljavanje hrvatskih branitelja

2.   Ostala pitanja vezana uz zasnivanje radnog odnosa u DV

−    poticajne mjere zapošljavanja u 2018.god.
−    postupak zasnivanja radnog odnosa na neodređeno i određeno vrijeme
−    tko i na koji način donosi odluku o raspisivanju natječaja i sklapanju ugovora o radu
−    što tekst natječaja mora, a što ne može sadržavati, 
−    ugovaranje probnog rada – mora li se namjera ugovaranja probnog rada navesti u tekstu natječaja
−    testiranje kandidata
−    objava rezultata natječaja za zasnivanje radnog odnosa
−    stručno osposobljavanje za rad – prava i obveze, može li polaznik stručnog osposobljavanja raditi sam u odgojnoj skupini bez neposrednog nadzora mentora

3.  Prestanak radnog odnosa u DV -  novine Izmjena Zakona o radu od 28. 12. 2017.
-    načini prestanka radnog odnosa 
-    tko odlučuje o otkazu ugovora o radu u DV
-    koje novine vezane uz prestanak radnog odnosa donose Izmjene Zakona o radu (NN 127/17.)
-    redoviti otkazi ugovora o radu: poslovno uvjetovani otkaz, osobno uvjetovani otkaz, otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu
-    aktualna praksa Vrhovnog suda RH o redovitim i izvanrednim otkazima ugovora o radu,
-    izvanredni otkaz ugovora o radu i praska Vrhovnog suda o izvanrednim otkazima
-    neopravdani razlozi za otkaz
-    postupak (procedura) koji se mora poštivati prilikom otkazivanja ugovora o radu
-    način dostave odluke o otkazu radniku, što ako radnik ne želi preuzeti odluku
-    duljina trajanja otkaznih rokova,  što utječe na tijek i trajanje otkaznog roka  
-    kada dolazi do prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme 
-    sporazumni prestanak radnog odnosa – sadržaj sporazuma
-    obveze poslodavca u slučaju kada je kod radnika utvrđena djelomični gubitak radne sposobnosti, prava radnika
-    prestanak radnog odnosa kada radnik navrši 65 godina života i 15 godina staža: što se smatra zadnjim danom radnog odnosa, mora li se donositi odluka o otkazu ili prestanku radnog odnosa, što ako radnik nastavi raditi nakon što navrši 65 godina života
-    otkazivanje ugovora o radu od strane radnika

4.   Primjena Opće uredbe EU o zaštiti podataka u dječjim vrtićima
−    obveza primjene Opće uredbe o zaštiti podataka od 25. svibnja 2018.
−    što je Uredba i koga obvezuje
−    Vrtići kao obveznici primjene Uredbe
−    u čemu se sastoji obveza usklađenja s Uredbom
−    što se sve prema Uredbi smatra osobnim podatkom 
−    načela obrade osobnih podataka
−    tko je voditelj obrade i izvršitelj obrade osobnih podataka
−    službenik za zaštitu osobnih podataka – imenovanje, način rada, ovlasti u obveze – novine Uredbe u odnosu na Zakon o zaštiti osobnih podataka
−    pravna zaštita ispitanika – kada Dječji vrtić mora i na koji način tražiti suglasnost ispitanika (radnika, roditelja i trećih osoba) za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka
−    prekršajne kazne

Predavači: Tajana Zlabnik, odvjetnica i mr. Darko Terek, odvjetnik
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 700,00 kuna prvi sudionik, svaki sljedeći  600,00 kuna (uključuje: literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, OIB: 75508100288 ili gotovinom prije početka
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502;    telefax: 01/4686 - 496;    e-mail: pretplata@rif.hrOstali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

Simpoziji

Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

najavljuje 21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

1.    Opći dio           15. - 20. listopada 2018.
   
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
2.    Posebni dio    05. - 10. studenoga 2018. 
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
3.    Ispit                  07. - 08. prosinca 2018.

ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA (primjeri, zadaci i vježbe prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu)

Edukacije

stručno usavršavanje

U Zagrebu, 15. -  19. listopada 2018.g.

Dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/IV, Zagreb

svaki dan od 9,00 - 16,00 sati

UPUTE ZA IMPLEMENTACIJU OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

Radionice

Zagreb, 24. listopada 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 12,45 sati

Implementacija eRačuna i utjecaj na poslovne procese u poduzećima

Edukacije

Ustanova „Računovodstvo i financije“ organizira edukacijuZAGREB, 25. listopada 2018. - POPUNJENO
ZAGREB, 26. listopada 2018. 


Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/IV (kod Kvaternikovog trga) 

Početak u 9,30 sati

Trajanje: 4 školska sata

PRIJEVOZNIČKA DJELATNOST – OBRAČUN PDV-a I RADNI ODNOSI

Radionice

Zagreb, 25. listopada 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)
       
početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

Dani računovodstva u RiF-u

Radionice

Zagreb, 06. - 09.studenoga 2018. 

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje svaki dan do 15,00 sati

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame