Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

NOVINE U ISPLATI NEOPOREZIVIH PRIMITAKA U 2018. GODINI

Radionice

Zagreb, 18. siječnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

PROGRAM:

1. Troškovi službenog putovanja

- pravo na naknadu troškova službenih putovanja u izvorima radnog prava
- sadržaj putnog naloga
- što se smatra službenim putovanjem prema poreznim propisima
- uvjeti za neoporezivu isplatu dnevnice u tuzemstvu i inozemstvu

• novine vezane uz utvrđivanje inozemne dnevnice ako se putuje zrakoplovom
• umanjenje dnevnice ako je tijekom službenog putovanja osigurana prehrana
• kada se smatra da je osigurana prehrana tijekom službenog putovanja prema dopunjenim odredbama Pravilnika o porezu na dohodak
- primjeri utvrđivanja dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu i inozemstvu
- izdaci za smještaj - vjerodostojna dokumentacija, neoporeziv iznos i obuhvat izdataka za smještaj
- kome se izdaci za dnevni odmor mogu isplatiti neoporezivo?
- propisani sadržaj dokumentacije za obračun korištenja privatnog automobila u službene svrhe - za službeno putovanje i za loko vožnju
- troškovi službenih putovanja u neprofitnim organizacijama
- neoporezivi troškovi službenog putovanja ako se za rad u neprofitnoj organizaciji ne ostvaruje naknada
- neoporezivi troškovi službenog putovanja ako se za rad u neprofitnoj organizaciji ostvaruje naknada - novi neoporezivi primitak osoba koje imaju pravo na znak pristupačnosti
- doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
- iskazivanju troškova službenog putovanja u obrascu JOPPD

2. Neoporezivi primici koji se isplaćuju iz fondova i programa EU
- per diem – naknada troškova službenog putovanja koja se financira iz sredstava EU
- neoporezivi primici za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova EU
- neoporezivi primici dugoročnih i kratkoročnih stručnjaka za vrijeme rada na projektima koji se financiraju iz sredstava EU - programi tehničke pomoći

3. Dnevnica za rad na terenu
- uvjeti za neoporezivu isplatu dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu
- umanjenje dnevnice za rad na terenu ako je osigurana prehrana

4. Novine propisane za ostale neoporezive primitke radnika
- kada je potpora koju poslodavac daje radniku zbog uništenja imovine uslijed elementarne nepogode neoporeziva?
- neoporezivi primici sezonskih radnika – prehrana i smještaj
- neoporezivi primici za vrijeme radnog vremena – topli i hladni napici
- utvrđivanje vremenskog trajanja seminara, savjetovanja i izobrazbu kao uvjet za neoporezivu isplatu dnevnice i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
- novi neoporeziv iznos dara u naravi

5. Neoporezive nagrade, potpore i otpremnine
- uvjeti za isplatu neoporezive godišnje nagrade radniku koji radi istovremeno kad dva ili više poslodavaca i/ili je tijekom poreznog razdoblja imao zasnovan radni odnos kod dva ili više poslodavaca
- neoporezivi iznosi potpora i jubilarnih nagrada
- otpremnina zbog otkaza ugovora o radu i otpremnina zbog odlaska u mirovinu

6. Neoporezivi primici stalih osoba
- neoporezivi primici osoba koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
- neoporezivi primici studenata i srednjoškolaca

Predavači: savjetnici HZ RIF-a i vanjski suradnici
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 700,00 kuna, svaki sljedeći iz istog društva (poduzeća, obrta, ustanove i slično) 600,00 kuna (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak).
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, OIB: 75508100288 ili gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502; telefax: 01/4686 - 496; e-mail: pretplata@rif.hr

Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

KOLEKTIVNI UGOVORI ZA DRŽAVNE I JAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE, PLAĆE I NAKNADE, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.G. I DRUGE AKTUALNOSTI U SUSTAVU PRORAČUNA

Seminari

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika organizira seminar
za proračunske korisnike i JLP(R)S

Datum Mjesto Adresa
15.01.2018. ČAKOVEC Udruga RFD Međimurje, I. Mažuranića 2/II
16.01.2018. ZADAR Hotel Kolovare, B.Peričića 14
17.01.2018. SPLIT HOTEL PARK, Hatzeov perivoj 3
18.01.2018. OSIJEK HOTEL OSIJEK, Šamačka 4
19.01.2018. ZAGREB HOTEL SHERATON, Kneza Borne 2
22.01.2018. RIJEKA HOTEL JADRAN, Šetalište XIII DIVIZIJE 46
23.01.2018. PULA HOTEL PULA, Sisplac 31

početak u svim gradovima u 9,30 satiNOVI ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA (Nar. novine, br. 108/17)

Radionice

ZAGREB, 23. siječnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


ČAKOVEC, 26. siječnja 2018.
Dvorana URFD Čakovec, I. Mažuranića 2/II

Početak u 9,30 sati

AKTUALNOSTI U POSLOVANJU DJEČJIH VRTIĆA

Radionice

Zagreb, 24. siječnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

INTERNO I EKSTERNO VREDNOVANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE

Radionice

Zagreb, 25. siječnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

KORIŠTENJE OSOBNIH AUTOMOBILA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ U PRIVATNE I SLUŽBENE SVRHE - PLAĆA I DRUGI DOHODAK U NARAVI

Radionice

Zagreb, 25. siječnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA (OD UZNEMIRAVANJA, SPOLNOG UZNEMIRAVANJA OD MOBINGA I OD STRESA NA RADU)

Radionice

Zagreb, 29. siječnja 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA NOVO!
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE NOVO!
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi NOVO!
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE NOVO!
Zatvori
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Cijena: 200,00
 i  »
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Zatvori
PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020.
Cijena: 150,00
 i  »
PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020. NOVO!
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame