Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA U RH I OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

Radionice
Zagreb, 09. travnja 2018.


Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati

Program:
1.  ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA PREMA USTAVU I VAŽEĆEM ZAKONU O ZAŠTITI OSOBIH PODATAKA
-    zaštita osobnih podataka prema Ustavu RH
-    zaštita osobnih podataka prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka (temeljni pojmovi, obrada osobnih podataka, posebne kategorije osobnih podataka, informiranje ispitanika, zbirke osobnih podataka, službenih za zaštitu osobnih podataka, ovlaštenje Agencije za zaštitu osobnih podataka i dr.)

2.  ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA PO DRUGIM PROPISIMA U RH
-    zaštita osobnih podataka po Zakonu o radu i Zakonu o zaštiti na radu
-    obrada osobnih podataka o strane inspektora rada
-    obrada osobnih podataka u osnovnoj i srednjoj školi
-    obrada osobnih podataka u zdravstvu
-    obrada osobnih podataka u visokim učilištima
-    obrada osobnih podataka u socijalnoj skrbi
-    zaštita osobnih podataka prema Zakonu o elektroničkim medijima
-    zaštita osobnih podataka u novom Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
-    kaznena djela protiv privatnosti i kazneno djelo  nedozvoljene uporabe osobnih podataka

3.  PRIOPĆENJA I MIŠLJENJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
-    neizravna identifikacija osobe-objava fotografije na facebooku
-    nadzor poslovne elektroničke pošte
-    kontrola radnog vremena biometrijom prsta
-    fotografiranje radnika u svrhu evidentiranja radnog vremena
-    pristup natječajnoj dokumentaciji
-    korištenje OIB-a od strane mobilnog operatera
-    objava OIB-a u zemljišnim knjigama
-    uvid u osobne podatke kandidata izabranih na natječaju
-    video nadzor u poslovnim prostorijama
-    obrada osobnih podataka maloljetnih učenika

4.  OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA
-    općenito o Uredbi: predmet Uredbe, područje primjene, obveznici primjene, načela obrade osobnih podataka
-    najvažniji pojmovi: osobni podatak, obrada osobnih podataka
-    pravna osnova obrade
-    prava ispitanika: koje informacije mora ispitaniku dati voditelj obrade, pravo ispitanika na pristup, pravo na brisanje osobnog podatka, pravo na ograničenje obrade, pravo ne prenosivost podataka, pravo na prigovor
-    voditelj obrade i izvršitelj obrade: obveze voditelja i izvršitelja, evidencija o  aktivnosti obrade
-    sigurnost obrade i izvješćivanje nadzornog tijela i ispitanika o povredi osobnih podataka
-    procjena učinaka na zaštitu osobnih podataka i prethodno savjetovanja s nadzornim tijelom
-    službenik za zaštitu osobnih podataka: imenovanje, način rada, zadaci
-    kodeks ponašanja, certificiranje
-    pravna sredstva, odgovornost i sankcije
-    usklađenje s Uredbom
 

Predavači: Darko Terek, odvjetnik, Nenad Šimunec, odvjetnik
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 700,00 kuna, svaki sljedeći iz istog društva (poduzeća, obrta, ustanove i slično) 600,00 kuna (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak).
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, ili gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502;    telefax: 01/4686 - 496;    e-mail: pretplata@rif.hrOstali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

21. Savjetovanja INTERNA REVIZIJA I KONTROLA

Radionice

21. savjetovanja
INTERNA REVIZIJA I KONTROLA


Primošten, Hotel Zora, 27. - 29. rujna 2018.

RAČUNOVODSTVENI KUTAK

Edukacije

Zagreb, 11. rujna 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do cca 15,00 sati
pauza 11,30 - 12,00 sati

21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

Simpoziji

Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

najavljuje 21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

1.    Opći dio           15. - 20. listopada 2018.
   
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
2.    Posebni dio    05. - 10. studenoga 2018. 
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
3.    Ispit                  07. - 08. prosinca 2018.

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Cijena: 200,00
 i  »
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU NOVO!
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame